De heer C. J. Rijkeboer, hoofd van de C.P.D., heeft, in verband met het aanvaar den van een andere werk kring, de wens te kennen gegeven per 1 april a.s. onze dienst te verlaten. Hij heeft zich echter bereid verklaard ons nog enkele maanden als adviseur voor personeelbeleid terzijde te staan. DE DIRECTIE en het cadeau van het personeel een kristallen drinkservies overhandigde), en niet te vergeten de heer Kappelhoff, voorzitter van A.F.C. Want ook deze „collega's" waren aanwezig. De jongens van het voetbalveld. En zij zongen uit volle borst het clublied, dat hen zovele jaren verbonden had met voetballer Van Nigtevegt. Het werd een middag, waarop de heer en mevrouw Van Nigtevegt op de meest charmante wijze hun gasten hebben ontvangen. En de eenvoudige, onopgesmukte woor den, waarmede de heer Van Nig tevegt alle aanwezigen tenslotte dankte, zijn welhaast het meest kenmerkende voor deze man, van wie een van zijn grootste verdien sten gedurende de veertig jaren, waarin hij nagenoeg met het hele bedrijf heeft kennisgemaakt, is, dat hij altijd zichzelf is gebleven. Bij de foto's: 1. V.l.n.r. de heer Heineken, mevrouw Wittert van Hoog land, mevrouw Van Nigtevegt, de heer Van Nigtevegt en jhr. Wittert van Hoogland. 2. V.l n.r.: de heren De Rijke, Wittert, Van de Griendt en Emmens. 3. De heer Kappelhoff, voor zitter van AFC overhandigt een geschenk. 4. In de rij voor felicitaties. 5. De jongens van „AFC". 6. Het cadeau van het perso neel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 5