Jaarfeest 1959 Aanvullende lijst der Jubilarissen in 1959 te Rotterdam Wanneer we iets moeten zeggen over het jaarfeest in Rotterdam, kan dat weer niets anders dan goeds zijn. In het begin gaat het elk jaar een beetje stijfjes en zit iedereen op z'n moeizaam verworven plaatsje geplakt. Er zijn dan nog wat laatkomers, die met lichtelijk nurkse gezichten neervallen op de weinige over gebleven stoelen in de ruimte die zich altijd het laatste vult: de „foyer", waar geen artiesten plegen op te treden. Daar is echter het domein van Joop van Bergen en men kan het hem overlaten in een minimum van tijd de mensen in topstemming te brengen. Wij kwamen ook wat laat, maar ontdekten de bar (of liever: het bartje) waar wij onderdak vonden. Toen onze Heineken's meisjes „balletteerden" zijn we natuurlijk gaan kijken en we hebben braaf meegedaan aan de hulde die de lieve danseresjes van hun collega's van fabriek en kantoor ontvingen. Daarna was er weer de bar, waar Lou Woudstra de boerinnen met de rökskes liet zwaaien en de kelen niet alleen (bier) consumeerden, maar nog meer (geluid) produceerden. Zo af en toe maakten we eens een strooptocht door het gebouw; we dansten bij Johnny Holshuysen in de Flevo-zaal en bewonderden Annie de Reuver in de Congreszaal, liepen natuurlijk mee in de polonaise van Theo Moens en waren toen, hoe is het mogelijk, ineens weer terug in het bartje. De variété-nummers wisselden elkaar af, maar je kunt niet alles hebben, zegt Martie Verdenius, en wij hebben onze gezellige kout in Lou Woudstra's etablissementje eigenlijk alleen nog onderbroken voor de Pills Brothers, die het bier lieten schuimen en „Bier moet altijd schuimend zijn" deed daarna met de rokjes van de boerinnekes de muren van ons geliefde bartje trillen als ons kantoorgebouw wanneer men er weer eens met drilboren bezig is. We zijn de organiserende commissie erg dankbaar dat ze het weer zo goed voor elkaar heeft gebracht. Misschien kan ze er het volgend jaar nog een uurtje aanplakken, want om drie uur waren er velen, die helemaal nog geen behoefte aan slaap hadden. Diploma's: Rotterdam: In de maand februari 1959 behaalde mej. A. Jongkind, afd. buitenland, het praktijkdiploma Engelse handels correspondentie; mej. E. Spruit, afd. buitenland, behaalde eveneens het diploma Engelse handelscorrespon dentie in februari. A. Kley, afd. boekhouding, slaagde voor het praktijkdiploma boekhou den. Mej. W. J. Broekman, afd. boekhou ding, behaalde het diploma Engelse handelscorrespondentie en mej. M. C. Bout, afd. boekhouding, het praktijk diploma boekhouden. NAAM DATUM FUNCTIE OF AFDELING ROTTERDAM C. Beekhuyzen 1 april corveeër 25 jaar M. C. Vol 1 april gistkelder-arbeider 25 jaar J. Kortekaas 28 mei huishoudelijke dienst 40 jaar J. J. F. Allart 14 okt chauffeur 25 jaar C. Kok 24 okt. chauffeur 25 jaar 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 17