Guudeamus igitur Juvenes dum sumus De versierde bierpullen of bierkannen van steen, aardewerk, tin enz. worden reeds lang door de antiquairs gezocht. Prachtige exemplaren staan in musea, in privé-verzamelingen en hier en daar bij particulieren. Dikwijls worden dergelijke exemplaren nagemaakt en als „echt en oud" verkocht. Het is raar gesteld in ons wereldje, maar kunstwerken worden door verzamelaars vaak niet op hun zuivere, objectieve kunstwaarde beoordeeld en gewaardeerd, maar naar de naam van de vervaardiger. Werken, die door de beste kunstdeskundigen als gelijkwaardig, ja zelfs als scheppingen aan die of die kunstenaar worden toegeschreven en met goud worden betaald, worden waardeloos, wanneer achteraf blijkt, dat de deskundige zich heeft vergist en men brandmerkt de schepper zelfs als een vervalser en oplichter. Wat is eigenlijk het belangrijkste voor verzamelaars? Wie alleen uit esthetisch oogmerk verzamelt, zonder bijzondere waarde te hechten aan de namen van de vervaardigers, kan evenveel vreugde aan zijn verza meling beleven als diegene, die voorgeeft alleen kunstvoorwerpen van beroemde vervaardigers te verzamelen. Maar ondanks deze bezwaren van kunstkenners en niettegenstaande de vele soorten en vormen zal men na lezing van dit artikel kunnen zeggen: „Zeg mij waaruit je drinkt, En ik zal zeggen, wie je bent." Alle serieuze amateurs, aan wie wij zovele naslag werken te danken hebben, duiden het drinkgerei aan als een vloeistof-dichte-substantie, met behulp waarvan men de vloeibare inhoud gemakkelijk aan de lippen brengt en die zo gebouwd zijn, dat men ze vast voor zich op tafel kan plaatsen. Onze bierpullen hebben zich vroeger weinig om deze definitie bekommerd en dat is ook niet zo verwon derlijk, want ons bier is veel ouder dan de oudste van onze auteurs, maar dat neemt toch niet weg, dat de geschiedenis van de bierpul even oud is als de geschiedenis van het bier hier moet ik u even een anekdote vertellen over het geboorteuur van bier en pul. „Meer dan zevenduizend jaar geleden leefde er een meisje met wondermooie blauwe ogen, genaamd Anggerèk (orchidee). Omdat zij de mooiste was, kreeg zij de knapste jongeman van de stam tot man en hij beminde haar zeer. Hij doodde beren en gaf Anggerèk het vel als jurk. Nu was zij niet alleen de mooiste, maar ook de best geklede vrouw in de verre omtrek. Zij dacht veel aan haar geliefde en bracht vele uren van de dag door met zich voor hem op te maken; hierdoor raakte haar gehele huishouding in Dat bet drinken niet alleen het algemeen menselijke verlangen dient om zich nu en dan bij feestelijke gele genheden in een roes van een vrolijke onbezwaarde stemming te brengen, maar dat de dronk ook een zekere maatschappelijke functie bezit (b.v. als een bevestiging van mondeling gesloten verdragen, de intrede in de gilden, bij verloving, huwelijk enz.) blijkt uit deze bijzonder mooie pul uit het jaar 1742 jaartal gebakken in het glazuur afkomstig uit het gilde der smeden. Het geheel is uitgevoerd in zeer mooie pastelkleuren en stelt voor een smederij met de meester aan het aambeeld, omgeven door allerlei soorten gereedschap. De inscriptie luidt: „Meine Kunst kan ich beweisen, Aus alten mach ich neies Eisen". 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 13