De geschiedenis van de bierpul F I Ij HM, ÉÉliP De heer G. W. Hardeveid Kleuver Jr., een verwoed verzamelaar en kenner van de bierpul, heeft voor ons blad geheel belangeloos een serie arti kelen geschreven over de geschiedenis van de bierpui door de eeuwen heen. Daarvoor heeft hij voor ons veel van zijn pullen gefotografeerd en beschreven. Wij zijn de heer Hardeveid Kleuver zeer erkentelijk voor deze bijdrage, waarvan U de eerste aflevering hierbij aantreft, en willen hem danken voor de moeite welke hij aan dit werk heeft besteed. Tl II Mijn hobby bestond oorspronkelijk alleen uit het verzamelen van bierpullen. Volgens het sterrenbeeld, in de krant, dat niemand au sérieux neemt maar door iedereen elke week gretig wordt geraadpleegd zit het verzamelen mij in het bloed; bovendien drink ik als Brabander nu eenmaal graag mijn potje bier en dit doet men natuurlijk uit een eigen bierpul. Hiermede is dus de verzameling bierpullen (ca. 150 stuksbij iemand, die niets met de brouwerij- of horecawereld te maken heeft, wel verklaard. Vele vrienden en bekenden kwamen nu en dan wel eens kijken wat er zo al op mijn kamer „gebrou wen" werd en wilden dan ook wel eens iets meer weten over de geschiedenis van enkele dezer pullen, en vandaar het tweede deel van mijn hobby. Via brouwerijen in binnen- en buitenland, biblio theken, kunsthistorische instituten, week- en maand bladen ontstond langzamerhand een verzameling gegevens, die nog wel geen aanspraak kan maken op volledigheid, maar toch al wel een prima inzicht geeft in de geschiedenis van de bierpul, dit te meer omdat een boek over dit onderwerp nog in elke bibliotheek ontbreekt. En zo is het nu voor mij en vele anderen „geen klein bier meer" en kan men de oud-Nederlandse uitdrukking „hij zou liever in de bierkan studeren" haast wel op mij van toepassing verklaren. Tussen de vele tijdschriften, die regelmatig op mijn bureau terechtkomen, bevond zich ook het zeer goed verzorgde speciale nummer van „Vers van 't Vat" ter gelegenheid van de officiële opening van Hei- neken's brouwerij in ons Brabantse land. Ik wil u wel zeggen, dat sinds die 4e september 1958 een grote foto van Z.K.H. Prins Bernhard, genietende van zijn biertje uit een bijzonder sierlijk glas (jam mer!, maar toch alle lof aan de vervaardiger van dit vorstelijke model) mijn kamer siert. Een onderhoud met uw redactie deed dit artikel ontstaan, dat naast een overzicht in vogelvlucht over de geschiedenis van de bierpul toch meer de vervaardiging van de aardezverk-pul in onze dagen in ogenschouw wil nemen. De foto's, die dit artikel illustreren werden door mij vervaardigd en betreffen exemplaren van mijn verzameling, waarvan U hierbij een gedeelte ziet. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 12