oetel is in het Brabants kikvors en donck is moeras, en nu zijn de Oeteldonckers de kikvorsen, die in bet moeras woonden voordat de mensen er zich kwamen vestigen. dy uezc geibgenrjeiu wem ook tee neer witten ais cjetelaoneteer onaerscheiaen. Trouwens gedurende deze ochtend waren de onderscheidingen niet van de lucht. Behalve deze titel ontving de heer Wittert o.a. ook de titel van Hofleverancier van Prins Carnaval en moest hij, met de pink in een glas bier gedoopt, de minister van cultuur plechtig beloven ook de culturele belangen van Oeteldonck te zullen behartigen. Het hoogtepunt van deze ochtend was het moment waarop de heer Wittert toezegde gaarne van dit vorstelijkbezoek een traditie te willen maken. Hierdoor werd het afscheid misschien iets gemakkelijker, want onze Brabantse broeders en zusters kunnen op een dergelijke belofte alweer een heel jaar teren. Want als ze ergens weten wat feestvieren is, dan is het wel in 's-Hertogenbosch.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 11