Prins Carnaval opende de Oeteldonckse brouwerij De diverse onderscheidingen „De Heineken's Brouwerij te 's-Hertogenbosch is weliswaar door Z.K.H. Prins Bernhard geopend, maar de Oeteldonckse brouwerij is nog niet geopend en daarom zal op dinsdag 10 februari Prins Carnaval met zijn gevolg arriveren om deze brouwerij officieel te openen." Dit waren zo ongeveer de woorden, waarmee Prins Amadeiro XVI zijn komst op onze bromverij aankondigdeEn zo gebeurde het, dat inderdaad op deze fameuze dinsdag er een enorme feestelijkheid plaatsvond waarbij de Prins met zijn, uit een kleine zeventig man bestaand, gevolg en nog een honderdtal gasten aanwezig waren. De „plechtigheid" vond plaats in de kantine, waar jhr. Wittert van Hoogland het welkomstwoord uitsprak, gevolgd door de charmante woorden van Prins Carnaval. Dat er feest werd gevierd hoeft nauwelijks enig betoog, wanneer wij weten dat menig Oeteldoncker op die bewuste dinsdagochtend al aan z'n zestigste carna valsuur toe was zonder onderbreking!). Er werd „gehost" zoals ze dat alleen daar kunnen, waarbij de hofkapel van de Prins, de Kikvorsen, gedirigeerd door ons lid van de buitenwacht, Jan Somers, en ons eigen bandje krachtig de maat aangaven. Even iets over deze Kikvorsen. Weet u wat de naam Oeteldonck betekent? Wel, oetel is in het Brabants kikvors en donck is moeras, en nu zijn de Oeteldonckers de leiJeuorsen, die i>i het moeras woonden voordat de mensen er zich kwamen vestigen. ut-y.l aeikgenrjeiu uueru uuk tut neer w uien ais cjcieiuuncieer onaerscf.eiaen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1959 | | pagina 10