steeds een Telex bezitten plus drie I elexistes oseiRotterdam een vast- ferbnding heeft. gekomen om de tele- en ieetje te ontlasten en dit de Dop van het jaar ook aadin enige mate geschied. ;1 n de uitbreiding van de rdase telefooncentrale met is v'i' lijnen, nu alle dertien nog maar al te vaak bezet wii .aarom elke keer als wij arr. ipnemen nog even be- 1 ciwij de vraag of bood- nietper telex kunnen door- ord.en zijn vele. ma bijvoorbeeld enkele gegevens nodig dan belt men meestal; de lijn blijft onnodig be zet tot de „andere kant" de ge gevens opzoekt en deze kunnen dan zonder het te willen, als het namen of cijfers betreft weieens verkeerd overkomen. De telex echter is hiervoor ideaal. U stuurt even een telex om de gevraagde gegevens en krijgt ze even later zwart op wit terug. Bovendien heeft u zelf niet lange tijd aan de lijn te blijven wachten, totdat uw gevraagde gegevens zijn opgezocht. Wanneer wij ons voor ogen hou den dat de posterijen (vooral in de vakantie-periodes) geen garantie geven dat de 's avonds afgezonden post de volgende morgen op de plaats van bestemming is, dan is het bezit en gebruik van een telex toch zeker een uitkomst om ge gevens en dergelijke nog dezelfde dag door te geven. Wij hebben drie charmante telexis- tes, die altijd paraat staan uw correspondentie door te geven of te ontvangen. U kunt ze toch niet teleurstellen, door maar steeds de telefonistes aan het lijntje te hou den? Hoe ze er uitzien? Kijkt u zelf maar. Wij hebben ze voor u gefotografeerd: v.l.n.r. Mej. Henny Werts, Den Bosch; Mej. Hilly Kort, Rotterdam; Mej. Dorley de Raay, Amsterdam. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 11