Heineken op cle „Camping oor hel eersl in de geschiedenis 5 Heineken's Brouwerij na een sei zoen van zeer provisorische con sumptiemogelijkheden onlangs er toe is overgegaan met spontane medewerking van de gemeente een afzonderlijke kleine „lunchroom" te bouwen met een zonneterras, dat nu eveneens door de Coöpe ratie Vooruitgang wordt beheerd. Het is verheugend te kunnen con stateren dat deze nieuwe lunch room vanaf de eerste dagen van haar bestaan naast de honderden Nederlanders en buitenlanders die op deze camping verblijven, ook vele Rotterdammers zelf trekt, die er kamperen en hetzij overdag, maar ook vooral 's avonds een uurtje gezellig en rustig buiten zitten bij een glaasje bier of kopje koffie. Wij hopen er ook u eens spoedig te ontmoeten en willen besluiten met: Proost met Heineken op de Rotterdamse camping! slaan" in de vorm van een zelf- bedienings - levensmiddelenwinkel met daarbij gelegenheid tot het drinken van een glaasje bier of elke andere consumptie. De brou werij op haar beurt vond de Coöperatie Vooruitgang Rotter dam, door bemiddeling van haar bedrijfsleider, de heer J. Wolfis, bereid om deze winkel te exploi teren. Zo kwam het, dat toen de zater dag voor Pinksteren 1957 de „camping" werd geopend, een houten zomerhuisje, dat op het terrein had gestaan, een beetje vertimmerd en met het intact ge laten reeds aanwezige keukentje, tot winkel met enkele zitplaatsen was omgetoverd. Het succes van de camping en dit winkeltje overtrof alle verwach tingen en aan het eind van het seizoen kon men vaststellen dat er ruim 12.000 overnachtingen hadden plaatsgehad, waarbij niet alleen in tenten of caravans werd geslapen, maar ook in sterke mate gebruik werd gemaakt van de veertig cabines, die op het terrein staan. Vermeldenswaardig is, dat deze cabines, waarin 2 bedden plus wastafel 1,50 p.p. per nacht) aanwezig zijn, opgekocht zijn van de stoombootrederij Akkermann, die opgehouden is met passagiers vervoer. Het resultaat van dit succes is dat We kunnen volkomen verant woord beweren dat Heineken zich op een nieuw terrein heeft be geven. En daarmee bedoelen we het nieuwe kampeerterrein dat aan de linkerzijde van de invalsweg Den HaagRotterdam, tegenover de diergaarde van Rotterdam is gelegen. Maar laten we duidelijk zijn door met het begin te be ginnen De heer G. Bosch Toen de gemeente Rotterdam in het voorjaar van het vorige jaar haar toestemming gaf tot het openen van reeds genoemd kam peerterrein in Blijdorp, werd de Heineken's Brouwerij door de ambtenaar van de Raad van Lichamelijke Opvoeding van de gemeente, de heer G. Bosch, be naderd met het verzoek op dit terrein „haar tent op te willen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 7