Ook wij horden Bent U verloofd i Uitstapje 4 Bezoek Veiligheidscom missie aan de Hoogovens Maandag 2 juni bracht de Veilig heidscommissie van de Heineken's Brouwerij Amsterdam een bezoek aan de Hoogovens te Velsen, waar wij ontvangen en rondgeleid werden door de heer Van der Wal, hoofd van de Veiligheidsdienst. Wat een geweldig bedrijf met 10.500 werknemers, 600 ha groot, 70 km eigen spoorbaan en eigen locomotie ven, 5 dokters, 12 verbandmeesters. Wat een rust en netheid ging er van alle afdelingen uit! De veiligheid staat bij de Hoogovens op de eerste plaats. Overal waar je komt word je er aan herinnerd. In elke afdeling hangt een bord, hoelang deze afdeling reeds zonder ongeval len werkt. En hoewel het werk vrij gevaarlijk is, zijn er grote afdelingen waar sinds honderd dagen en meer geen ongevallen zijn geweest. Hoe is dit bij ons? Zouden wij ook dergelijke borden kunnen ophangen, of kunnen wij deze beter weglaten? Bij de Hoogovens rekent men dat 40 der ongevallen door onvoor zichtigheid gebeuren. Hoe is dit per centage bij ons. Hoger? Waarschijn lijk wel, want het gevaar bij de hoog ovens is zichtbaar, bij ons vaak niet. Maar dit is juist de reden, dat wij hier nog veel meer op moeten letten om ongevallen te voorkomen. De veiligheidscommissie heeft bij haar bezoek aan de hoogovens veel opge stoken. Zij heeft weer ontdekt, dat vele ongevallen voorkomen kunnen worden. Zij vraagt u om uw hulp. Laat ieder zijn collega's beschermen tegen en waarschuwen voor onveilige handelingen, maar bescherm in de eerste plaats u zelf. VEILIGHEIDSCOMMISSIE Bent u verloofd? Of bent u gehuwd? Deze min of meer vreemde vragen, dienen als inleiding tot de vraag: „En draagt u in verband hiermede een verlovings- of trouwring?" De insiders in de veiligheidstechniek begrijpen nu al wel, waar het heen gaat; de niet-deskundigen zullen wel licht bij de laatste vraag de schouders ophalen. Voor hen is echter het onderstaande juist van veel belang. Zij dienen goed te beseffen, dat het dragen van een ring tijdens de arbeid een groot risico in zich draagt. Het gevaar met de ring te blijven haken achter een voorwerp of machinedeel is lang niet denkbeeldig en had reeds een groot aantal verminkingen van een hand tot gevolg. Denk nu niet, dat het soort werk dat u verricht op dit punt geen gevaar op kan leveren, want het aantal moge lijkheden om op deze wijze een onge val te krijgen is verrassend groot! Het zal u niet moeilijk vallen u enkele gevallen van ringongelukken, die ook in uw omgeving plaatshadden, te herinneren. Het opmerkelijke is, dat de meeste ongevallen ook in ons bedrijf niet op de traditionele gevaarlijke punten (bijv. inloopplaatsen), welke in de regel wel goed zijn beschut, geschied den, maar op plaatsen waar ook de insider zo dadelijk geen ongeval ver wachtte. Dat enkele ogenschijnlijk ongevaar lijke handelingen kunnen uitgroeien tot ernstige ongevallen, is dan ook maar al te dikwijls het gevolg van het dragen van een ring. Draag daar om nooit een ring, wanneer uw werk van dien aard is dat daardoor onge vallen kunnen worden veroorzaakt! Gepensioneerden van Rotterdam een dagje uit Dinsdagmorgen 3 juni tussen half negen en negen uur bevond zich een groot aantal gepensioneerden op het trottoir voor ons kantoorgebouw aan de Crooswijksesingel, niet om zoals vroeger van deze plaats af het kan toor of de brouwerij in te gaan voor de dagelijkse arbeid, maar in afwach ting van de „inscheping" in de touringcars, die op de binnenplaats stonden opgesteld. Met deze wagens zou weer het uit stapje worden gemaakt, waar reeds zo lang naar was uitgekeken en waarover nog vaak zal worden na gepraat. De heren ontvingen voor onderweg een rokertje en de dames een reep chocolade voor de honger, een rol RANG voor de droge keel en een rol pepermunt, hetzij voor eventuele maag- of buikklachten, of alleen maar om te snoepen. De stemming onder de wachtenden was uitstekend, want de zon scheen heerlijk en er stond een zacht fris windje. In zeer snel tempo waren de bussen ingeladen, waardoor de stagnatie van het andere verkeer op onze plaats gelukkig nogal meeviel. Om klokke negen uur reed de laatste van de zes grote bussen het hek uit, nagewuifd door de gepensioneerden van de toe komst. Via de nieuwe bruggen bij Overschie reden we langs Ypenburg, ook al een nieuwe weg, door het Haagse bos, het mooie Wassenaar, de Noordwijkse duinen en boulevards naar de Lin- naeushof in Bennebroek. Er was voor iedereen een plaatsje op het terras in de zon en terwijl men nog zat te genieten van de prachtige omgeving, zorgden rappe handen voor een feestelijk kopje koffie met gebak. Van de gelegenheid om nog een half uurtje rond te wandelen langs de prachtige paden werd druk gebruik gemaakt. Om half een werd koers gezet rich ting Schiphol. We reden hier echter voorbij, omdat we vorig jaar een vrij langdurig bezoek aan onze eerste luchthaven hadden gebracht. Langs de Bosbaan in Amsterdam vervolgden we onze weg, door het Gooi naar de radiostad Hilversum, waar in de „Karsseboom" vele tafels gedekt ston den om een hongerig gezelschap te ontvangen. Er was op alles gerekend. De „zout lozen" en de vegetariërs hadden een aparte tafel. Ik geloof echter dat enkele „zoutlozen" deze ene keer voor de gezelligheid gezondigd hebben. Grote hilariteit ontstond toen het dessert werd geserveerd. De eigenaar had namelijk het ijs met kleine poppetjes of figuurtjes, o.a. ooievaars versierd. Deze nuttige vogel heeft danig op de lachspieren van de oudjes gewerkt. Tegen vier uur lieten we Hilversum weer achter ons en in snelle vaart ging het naar Rotterdam, waar in de Raadskelder kannen koffie, manden belegde broodjes en vaten bier gereed stonden. Om het feest te volmaken was Joop van Bergen met zijn accor deonist aanwezig. Dezen wisten met hun vrolijke melodieën de stemming erin te houden en het was dan ook voor velen een teleurstelling dat het zo vlug 7 uur geworden was, het moment om afscheid te nemen. Al met al kunnen we op een bijzonder prettige dag terugzien, die begunstigd werd door uitermate fraai zomerweer.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 6