Amsterdam trekt er op uit 3 De krentenbol wordt uitgereikt bezoek aan de bottelarij Den Bosch Met 20 bussen naar de Efteling, Den Bosch en Arnhem We zijn weer met z'n allen op stap geweest. Met z'n allen bedoelen we dan de Amsterdamse leden van onze grote Heineken's familie, die op hun beurt weer hun familieleden mochten meebrengen. En natuurlijk ook de gepensioneerden, die ook die bewuste zondagochtend om 8.15 uur paraat stonden op het terrein van de brou werij om er zeker van te zijn niet te laat te komen voor de grote uittocht, die die dag plaats zou vinden. Twintig splinternieuwe autobussen van Maarse en Kroon kronkelden zich als één lange slang langs de wegen van Nederland, waarin bijna 900 mensen in feeststemming werden vervoerd. Bij de aanvang van de tocht hadden nog niet allen een feestgezicht, want velen waanden zich op dat vroege zondagochtenduur nog in hun bed, en lieten zich met gesloten ogen naar hun bestemming brengen. Toen om 10 uur aan ieder een krentenbol werd uitgereikt door de charmante busleiders, kon men hen gelijk een schildpad in zijn winterslaap, bijna onbewust aan de krentenbol zien knabbelen om vervolgens weer onge stoord verder te dommelen. Maar eenmaal op de bekende „Efte ling" aangekomen, gingen alle ogen open voor de vele attracties, die er werden geboden. Elelaas zat het weer niet zo mee als op de vorige reis op 5 juni 1955, zodat er van de kano vijvers en het mooie zwembad geen gebruik werd gemaakt en de terrasjes buiten bijna leeg bleven. Niettemin bleef er genoeg verstrooiing over in het bijzondere sprookjesbos en de wandel terreinen, om niet te spreken van de enorme schalen met gebakjes, waar mee de obers rondliepen. Na een verblijf van twee-en-een-half uur, waarin een ieder de inhoud van de daar uitgereikte lunchpakketten had geledigd, (en de lege zakjes netjes in de daarvoor bestemde prullebakken had geworpen!) werd de reis naar Den Bosch voortgezet. Een bliksem bezoek aan onze nieuwe brouwerij aldaar volgde en de uitroepen van verbazing en verrassing waren niet van de lucht. In een stromende regen vond de reis naar Arnhem plaats, waar men dan ook niet „droog" aankwam, om dat onderweg inmiddels de „bar" van de bussen werd geopend en menig glaasje bier in het keelgat was ver dwenen. In het vertrouwde Musis Sacrum stond de borrel al op het ijs en de gedekte lange tafels, waaraan het bijzonder verzorgde diner plaats sou vinden, deden de maag al knorren. Tijdens dit diner vond na een wel komstwoord van de heer Jac. F. Stap, voorzitter van de H.P.U., ook de jaarlijkse huldiging van de jubilarissen plaats door onze directeur, de heer J.M. Honig, die alle welbespraaktheid waarmee hij op dergelijke momenten de diverse jubilarissen allen per soonlijk pleegt te treffen, ditmaal kon bundelen om die te uiten tot die ene jubilaris, die dit jaar had opgebracht, de heer B. A. Elverding, die op 2 februari jl. zijn 40-jarig jubileum had gevierd. Nadat de heer Huy- brechtse een woord van dank had gericht tot de directie en het bestuur van de H.P.U. en het ijs achter de kiezen zat, werd de terugtocht naar huis aanvaard, waarbij over de stem ming die in de twintig bussen heerste „wel" over naar huis te schrijven was. Een dag (tot in de puntjes georgani seerd) om nog lang aan terug te denken! heintje (Wij willen tot slot allen danken die foto's van deze dag hebben gemaakt, waarvan wij er hierbij enkele publi ceren). bus 2 poseert nog even het grote „familiediner" in Arnhem De heer Honig onderscheidt de jubilaris en mevrouw Elverding kijkt toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 5