DE BESTE FOTO en HET ..STERKSTE** VERHAAL 2 Dit jaar iwee prijsvragen Wanneer we van vakantie teruggekeerd onze vakantie foto's aan onze familie en vrienden laten zien is er al tijd wel iemand die uitroept: „Daar zou je een prijs mee kunnen winnen!" Daarom willen wij uitroepen „Doe dat dan door die foto op te sturen naar Vers van 't Vat. Inderdaad, u hebt het goed geraden. Wij willen dit jaar weer een vakantie-fotoprijs vraag uitschrijven, waarvoor vele (surprise) prijzen be schikbaar zijn gesteld. Ook ditmaal zullen wij de inzending in twee groepen splitsen. GROEP A: gevorderde fo tografen; waarbij speciaal gelet zal worden op de ar tistieke en fotografische kwaliteiten van de foto's; GROEP B: beginnende fo tografen; waarbij de aar digste en meest originele vakantiefoto's de nadruk zullen krijgen. Inzendingen moeten vóór 1 september in ons bezit zijn en de uitslag zal in het okto bernummer worden gepubli ceerd. Ingezonden foto's kunnen niet worden geretourneerd! Bovendien willen wij ook een prijsvraag uitschrijven voor het „sterkste" vakantie verhaal. Iedereen maakt wel eens dingen mee tijdens zijn vakantie die van dien aard zijn dat hij bij zijn terug komst zijn vakantierelaas begint met de woorden „Moet je nou toch eens horen wat mij overkomen is Gun ook de leden van de Heineken's familie dit ver haal te horen, en stuur uw „sterke" verhaal voor 1 sep tember a.s. aan de redactie van Vers van 't Vat. Het „sterkste" van alle bin nengekomen verhalen zullen wij dan ook (met voorbe houd dat het van dien aard is dat het schaamrood ons niet naar de kaken stijgt!!!) in ons oktobernummer publi ceren. boeltje het eerst moet heensturen. Zwitserland met zijn bergen en dalen, Joego-Slavië met zijn meren en stranden, Italië, met zijn oude steden en scheve torens en rechte Lollobrigida's en Lorens. En nergens een onvertogen woord. In geen enkel paviljoen heb ik spandoeken gezien in de geest van „Wij hebben een sof-regering en dat land van ons kan ons gestolen worden." Alles is even goed en braaf en veel beter dan hier, be halve misschien in Frankrijk, maar dat heb ik niet gezien, want het Franse paviljoen is zo lelijk als een scheefgezakte Amsterdamse Apollo-hal, in 't monsterachtige vergroot, waar ze echter vergeten hebben de bouwsteigers weg te halen en van binnen is het zo rommelig als een warenhuis in de uitverkooptijd. Maar dat is een uitzondering en daar is het Frankrijk voor, maar overigens is alles erop gericht om de argeloze bezoeker ervan te doordringen, dat hij uitgerekend in het verkeerde land is geboren. En tegen dit opgedrongen minder waardigheidscomplex trekken wij op met een geit, de koe van de armen, een geit, die bovendien al wat kaal wordt bovenop omdat hij al door tien miljoen handen is geaaid. En er kakelen kippen, als in elk snert-dorp en Betsy staat er van het Friese stamboek en laat zich elke dag een paar keer mel ken, zomaar onder de ogen van Japanners, Duitsers, Amerikanen en de zangvereniging „Kunst en Vriendschap" uit Goes. Ik vind dit bepaald gênant voor Betsy, al is dit dan haar manier om een eerlijk stuk voer te verdienen. Allemaal niets Maar we zijn niet monumentaal. Ik denk, dat Romme weieens heeft staan kijken bij het tien meter hoge standbeeld van Lenin. Waar stond dat ook weer? O, ja, in het Russische paviljoen en daar zal Romme toch weieens tegen de hem omzwermende journalisten de losse opmerking hebben geplaatst: Is mijn figuur soms zoveel minder? En de zorg voor de ouden van dagen. We dachten, dat wij daar al een heel eind mee waren, maar het is allemaal niets vergeleken bij die anderen. Misschien had het enige indruk gemaakt, als we de Oostervantstraat of de Roeter- straat in zijn geheel naar Brussel hadden overgepoot, met inhoud en al en bordjes om de nek van Opa Jakobs: „tweeënnegentig jaar en speelt nog steeds in het Neder lands elftal" of bij Opoe Willems: „Vierentachtig en eet nog steeds zonder bril." En de kinderverzorging! Waarom de lijn van de levende kippen en de levende geit en de levende koeien niet doorgetrokken tot de levende baby's, met echte moeders en echte zustertjes en echte zenuw achtige vaders, die zouden moeten wachten in de Heineken's Hoek? Die Heineken's Hoek is des Hol landers troost en toeverlaat. Ik heb ze zien zitten, al maar elf frankjes exclusief schuivend om tenminste iets te hebben, dat geen ander land ter wereld kan maken, al hebben ze nog zulke grote paviljoens. Maar met de zucht naar Heineken's nog op de lippen, werden er toch emigratieplannen gesmeed en met eigen ogen heb ik ze in drommen de grens over zien trekken tussen Expo en „Vrolijk België". Entree vijfentwintig fran ken. vdz.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 4