We wonen in 't verkeerde land 1 (D) De zomer heeft u in de steek gelaten, maar wij beslist niet. Want weer een nummer van Vers van 't Vat is gereed gekomen, waarin u weer van alles over ons wel en wee van de afgelopen maand kunt lezen. Onze vdz heeft onze woorden in ons vorig nummer over de Expo '58 kennelijk gelezen, want hij is er waarlijk heen ge togen. Zie hiernaast zijn weer zo eigen kijk op deze wereldtentoonstelling en alles wat daarmee samenhangt. Er hebben verscheidene uit stapjes plaatsgevonden, en ook onze sportclubs hebben niet stilgezeten. Kortom: weer van alles over de ,,Heineken's familie". Als ik u later op de avond vraag met me te trouwenmoet u me geen bier meer geven. De oorzaak ligt waarschijnlijk al bij de Batavieren, die met hun boomstammen ergens in een ver keerde sloot zijn terechtgekomen. Sindsdien is alles verkeerd gegaan. Wat hebben we niet een tramme lant gehad met die Hoekse en Kabeljauwse twisten. En Floris V hebben ze toch ook maar ver moord, en Jan de Witt en Van Oldenbarnevelt en als Lieftinck niet bijtijds de benen had genomen, hadden ze het hèm misschien ook nog gedaan. Daarom is het weieens goed als er zo'n grote Brusselse Kermis, zo'n Expo '58 wordt gehouden, waarop je met eigen ogen en aan de hand van een uitgebreide documentatie kan zien, dat alle andere landen mooier zijn dan het onze, dat het leven in alle andere landen beter is dan bij ons, dat alle andere volkeren veel gekker zijn op hun regeringen dan wij, wat natuurlijk weer zijn oorzaak vindt in het feit, dat die andere regeringen veel vredelievender zijn dat dat stelle tje wildemannen en vechtersbazen als Drees, Zijlstra en Staf. Tevredenheid Die tevredenheid is mij het meest opgevallen. Van de wanden van alle landen-paviljoens op de Expo hebben ze me aangekeken, de wel gedane, weldoorvoede arbeiders en boeren, lachend in de kolen mijn, lachend op de mestkar, lachend op de levensgrote tractor, lachend demonstrerend voor hun regeerder, die altijd ernstig en energiek kijkt en wiens strenge trekken hoogstens door een glim lach worden verzacht wanneer er kinderen in de buurt zijn. Kinderen grijnzen je trouwens ook toe van alle wanden van alle paviljoens. Kinderen in de armen van lieve, tevreden moeders en nog lievere zustertjes, kinderen op model-kleuterscholen, model-speel- plaatsen, model-po's, model-inrich- tingen voor openbaar lager en middelbaar onderwijs. Deze kin deren zullen nooit (zoals onze kinderen) spijbelen en ze zullen nooit in het Spaans of Russisch of Engels over hun lieve juffrouw praten als over dat rotwijf. Die kinderen zijn tevreden, even tevreden als hun ouders, die alle maal leven in mooie flats en die 's zomers op staatskosten vakantie gaan vieren aan de Krim of aan de Adriatische Zee. Amerikaanse kinderen hebben het ook veel beter dan de onze. Ze studeren allemaal tot hun 38ste jaar op Colleges, die stuk voor stuk lijken op lustoorden van de Maharadja van Lahore. Ze liggen daar onder de palmen te lezen en als ze trek hebben verbeteren ze het wereldrecord op de 800 m. En vader en moeder, alle vaders en moeders trouwens, hebben ieder hun eigen auto's, een Chrysler voor in de week en een Cadillac voor 's zondags. En elke keuken is gemechaniseerd, met ijskasten, bordenwassers en grills, en je hoeft maar op een knop te drukken en de gebraden haantjes vliegen zo in je mond. Vlak ook de Tsjechen niet uit. U dacht misschien, dat dat zo'n achtergebleven gebiedje was ach ter het ijzeren gordijn, maar ze gaan daar met Beethoven naar bed en staan met Smètana op, ze zien alleen maar goede films en Potasch en Perlemoer zou daar geen kans hebben, wél Gysbreght van Aemstel en Adam in Ballingschap. En intussen fabriceren ze nog alles wat los en vast is, kweken Zato- peks en genieten van de natuur van hun mooie land. Kale geit De natuur is trouwens overal veel mooier dan in Amstelveen. Als je die enorme foto's ziet, weet je werkelijk niet, waar je je verhuis-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 3