Personalia 15 In onze dienst traden: Amsterdam: 1-6-1958 mej. A. Kraak, afd. Secreta riaat binnenland. 16-6-1958 L. Hof, chef Huish. Dienst. Rotterdam: 1-6-1958 ir. B. Meyboom, ass. bedrijfs leider in opleiding. 1-6-1958 ir. F. Allan, afd. Buitenland. 1-6-1958 mej. H. W. Seeker, afd. In koop. 4-6-1958 mej. E. Faas, Centrale Maga zijn Administratie. 6-6-1958 mej. C. W. Nederpelt, ser veerster. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 1-7-1958 mej. R. M. Goeman, ser veerster. Rotterdam: 2-6-1958 J. Overdijk, afd. Emballage. In vaste dienst traden: Rotterdam: 1-3-1958 C. W. van der Toorn, machine kamer. 27-4-1958 H. A. J. Norp, afd. Onder houd Bottelarij. 1-6-1958 J. de Jong, afd. Legkelder. 1-6-1958 J. Key, afd. Bottelarij. 1-6-1958 J. C. Key, afd. Bottelarij. 1-6-1958 G. v. d. Toorn, filiaal Den Haag. 1-7-1958 A. v. d. Draay, Machinekamer. 1-7-1958 J. C. Post, afd. Bottelarij. 's-Hertogenbosch 15-6-1958 J. Toonsen, afd. Tapkelder. 15-6-1958 L. G. Sterrenburg, afd. Leg kelder. 15-6-1958 G. C. van de Leest, afd. Tap kelder. 1-7-1958 H. W. de Vaan, afd. Bottelarij. Aan burgemeester Ballonius werd het direct verteld. Oei, wat schrok hij. Toen verzon hij een mooi plan. Hij stapte naar de heren van de krant en vertelde van het zieke hartje van Duikertje. Bovendien had de dokter erbij verteld dat Duikertje wanneer hij niet naar de dokter toeging, niet oud zou wor den. Zouden de heren?", vroeg de burgemeester, ,,een stukje over Duikertje in de krant kunnen schrijven. Misschien wilden de Gepensioneerd: Rotterdam: 20-6-1958 H. van Straten, bijrijder. 28-6-1958 J. Grootveld, monteur garage werkplaats. Geboren Amsterdam: 23-5-1958: Willem H., zoon van J. van der Werf, chef administratie Buitenland. 23-5-1958 Jannette A., dochter van J. v. d. Woude, afd. Bottelarij. 8-6-1958 Erni, zoon van J. H. Pouli, afd. Expeditie. 12-6-1958 Wieke, dochter van J. Reiss, afd. Bottelarij. 15-6-1958 Hester E., dochter van S. Minnema, ass. exportmanager. Rotterdam: 27-5-1958 Johannes H., zoon van S. Snepvangers, afd. Biermagazijn. 31-5-1958 Gerard, zoon van Th. Rebel, Bottelarij. 10-6-1958 Elizabeth C., dochter van G. C. W. Sterrenburg, afd. onderhoud Bottelarij. 's-Hertogenboscb 8-6-1958 Maria A. J. H. G., dochter van L. F. v. d. Bergh, afd. Ziederij. 8-6-1958 Paulus L. H. M., zoon van L Z. B. v. Renswoude, mon tageleider. 16-6-1958 Marjoleine, dochter van H. J. B. Aarts, chef Personeelszaken. mensen wel wat geld geven om hem te helpen." De journalisten voelden veel voor deze actie. De burgemeester zelf gaf het goede voorbeeld door honderd gulden te geven. De vol gende dag stond Duikertje in de krant. Weldra stroomde het geld binnen. De balonnenkinderen stuurden hun spaarcentjes. Er kwamen briefjes binnen waarop stond: van Geeljas dat mijn vriendje Duikertje gauw beter mag Rotterdam: 20-5-1958 W. Malcorps, afd. Tekenka mer met mej. W. Baden. 21-5-1958 C. J. Vink, flatgebouw met mej. P. E. Kramer. 22-5-1958 L. Kregel, afd. Postkamer met mej. P. A. van Stijn. 22-5-1958 A. P. Janse, garage met mej. P. C. van der Graaf. 40 jaar getrouwd: Rotterdam: 29-5-1958 S. J. van Wijnen, gepensio neerd ijsmachinist met J. Klaas- sen. SO jaar getrouwd: Amsterdam: 24-6-1958 C. Schijf, gepensioneerd koet sier met T. Griffioen. SS jaar getrouwd Rotterdam: 10-6-1958 J. v. d. Holt, gepensioneerd controleur met M. Meijer. Mutaties De heer D. Handbeuckers, assistent van ir. Emmens, Amsterdam, is met ingang van 1 juni 1958 overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij werkzaam is op het bouwbureau buitenland. Jubilea Op bladzijde veertien van ons maart nummer gaven wij een overzicht van jubilarissen in 1958. Daarbij is echter uitgevallen de heer P. van der Laan, bouwkundig opzichter te Amsterdam, die op woensdag 1 oktober a.s. zijn zilveren jubileum hoopt te vieren. Noteert u dit even, Amsterdammers worden 10 cent. Van Snelvlieg 5 cent van Blauwbol 7 cent. Zo kwam er heel veel geld binnen. Je begrijpt natuurlijk wel dat de familie Ballon heel blij was want Duikertje ging naar dokter Knap, die hem helemaal beter maakte. En wanneer je nu een mooi groen ballonnetje in de lucht ziet dan is het Duikertje die dank zij de hulp van het hele ballonnenland toch nog een gezond ballonnetje werd. jos tabbers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 17