Gezinshampereii Wat hebben wij nodig voor 12 De uitrusting die een gezin nodig heeft wanneer het gaat kamperen hangt in de eerste plaats af van de manier waarop men gaat kam peren. Wanneer men voor een paar weken de vrije natuur intrekt zal men meer moeten meenemen dan voor een weekend-kamp, ter wijl voor een eventueel trekkamp de bagage en uitrusting uiterst gering moeten zijn. Het overgrote deel van de gezinskampeerders zal echter een kampeercentrum uit zoeken en dan heeft men zoals wij in ons vorig artikel al opmerk ten het grote voordeel dat men de zware uitrusting met een bode kan meegeven. Zij die op de een of andere manier met een auto naar het kampeerterrein kunnen gaan, hoeven niet op een kilootje meer of minder te letten, maar wie per fiets of trein de natuur intrekt moet toch wel met enig overleg zijn uitrusting samenstellen. De tent Daar is in de eerste plaats de tent. Zonder het in het overdreven weelderige te zoeken moet men toch bepaalde eisen stellen en zich een praktische tent aanschaffen. Waterafstotend tentdoek is van zelfsprekend een eerste vereiste, maar daarnaast is een dubbeldaks tent zeker geen luxe te noemen, wanneer men het regenachtige karakter van ons land in aanmer king neemt. Bij een enkeldaks tent moeten de tentmuurtjes die naar beneden onder het grondzeil moeten kun nen worden geslagen om tocht te voorkomen, worden beschermd door tentvleugels. De tent moet groot genoeg zijn of liever beide tenten moeten dat zijn. Want de praktijk heeft geleerd dat men beter met twee tenten kan gaan kamperen; een voor de ouders en een voor de kinderen. Dat behoeft niet duurder te zijn dan een enkele, zeer grote gezinstent, terwijl het wel veel voordelen biedt: twee tenten wegen minder dan een grote, nemen minder plaats in, vangen minder wind, en de kinde ren kunnen 's avonds ongestoord slapen. Combinatietent Wanneer men echter voor de tent behuizing meer geld wil uittrek ken, omdat men toch enkele jaren achter elkaar zal gaan kamperen, dan kan een combinatietent wor den aangeschaft, waarbij twee kleinere tenten tegenover elkaar verbonden worden door een luifel. Op deze manier verkrijgt men toch gescheiden slaapruimte terwijl men 's nachts zonder de kans te lopen nat te worden de kinderkamer op onraad kan controleren. Deze combinatietenten behoeven niet zwaar en volumineus te zijn, echter wel deskundig ontworpen en gebouwd. Wees zuinig, maar bedenk wel, dat u misschien voor een paar gulden meer een veel be trouwbaardere tent kunt kopen en koopt haar in een erkende win kel voor buitensportartikelen. Slaapuitrusting Even belangrijk als de tent is de slaapuitrusting. Kampeer nooit zonder een grondzeil, dat dient om de meeste koude en vocht uit de grond te weren. Leg daarover heen liefst een wollen gronddeken, en slaap in wollen dekens, die met behulp van dekenspelden in een slaapzak kunnen worden ver anderd. Ideaal zijn natuurlijk spe ciale slaapzakken, vooral die met een donsvulling; ze zijn warm en licht, maar duurder dan wollen dekens. Het kookprobleem wordt natuur lijk opgelost wanneer we de oude vertrouwde primus met ons mee nemen. Een prachtig kookappa- raat. voor wie ermee weet om te springen. Moeilijk is dat niet, als men maar de voorgeschreven werkwijze in acht neemt. Eén ding mag men echter nooit uit het oog verliezen en dat is de primus zelf. Laat hem nooit branden zonder toezicht en houdt de kinderen er op een veilige afstand vandaan. Neem het minimum aan pannen mee, maar toch ook weer niet te weinig, en doe alle levensmiddelen zo veel mogelijk in plastic zakjes, dan kan men zien wat er in zit; ze nemen bovendien weinig ruimte in en zijn praktisch onverwoest baar. Denk ook aan het bestek en waterzakken. En vergeet vooral de blikopener en kurketrekker niet. Kleding Ook de kleding is van zeer groot belang. Trainingspakken zijn voor ons kroost onmisbaar. (Flanellen pyjama's voor 's nachts). Ook shorts en truien en vooral water dichte schoenen zijn voor de kin deren bij het kamperen onmisbaar, want er is in elke vakantie altijd wel één kansje op regen. Ja, die regen. Wie met kinderen gaat kamperen moet vooral op die regen zijn bedacht. Zorg er vooral voor dat u voldoende spelletjes meeneemt om de kinderen op regenachtige dagen, wanneer het uitgesloten is dat zij buiten spelen, bezig te houden. Een andere wenk is wanneer het kampeercentrum niet over douches beschikt, een groot stuk plastic over een kuil te leggen en dit „badje" met water te vullen. Op deze manier kunnen we ook deze kinderen in de natuur redelijk schoon houden. „Goed Spoor" U ziet, duur hoeft het allemaal niet te zijn. De tent vraagt een vrij grote uitgave ineens, maar vooral de eerste jaren is er niets tegen om er een te huren, en pas dan tot aanschaffing over te gaan, wan neer wij zeker weten, dat deze manier van vakantiebesteding ons bevalt. Laat u vooral bij al uw aankopen deskundig voorlichten, dat zal u tijd en geld sparen. En begin uw kampeervakantie met de kinderen in een opgewekt humeur. Wij zijn er zeker van dat het u niet zal tegenvallen. Prettige vakantie, en zoals kam peerders zeggen: „Goed spoor".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 14