9 Mejuffrouw A. M. van Asperen „Goede morgen, u spreekt met Hei- neken" zegt net mejuffrouw M.M.H. Martens met een charmante „zachte g", als wij de telefooncentrale binnen komen voor een gesprekje. Het eerste wat wij te horen krijgen is het nieuws over haar „voorgenomen" huwelijk, dat 14 augustus zal plaats vinden. Onze gelukwensen worden aangeboden en wij vragen om nog meer onthullingen. Juffrouw Martens blijkt vanaf de eerste dag van het bestaan van ons kantoor in Den Bosch telefoniste te zijn; om precies te zijn, dus vanaf 12 april 1957. Daaraan vooraf is gegaan de M.M.S., 1 jaar kantoor en een tijdje verpleegster in het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch. „Per telefoon heb je een heel ander contact met de mensen, dan wanneer je tegenover elkaar zit", is de conclu sie van juffrouw Martens „vooral als je ze niet persoonlijk kent. Zo bel ik dagelijks met een tiental telefonistes in het land die ik in 't geheel niet ken en toch noemen wij elkaar bij de naam en zeggen jij en jou." Wanneer we over de klanten gaan spreken lacht ze en vertelt dat er bijvoorbeeld een bij is die elke keer als hij belt weer even hardnekkig vraagt „Juf frouw, is mijnheer Peels bij de hand?" Natuurlijk zijn er ook lastige mensen en daar heeft juffrouw Martens maar één remedie tegen: „Net doen of je niets hoort en extra lief doen." Opeens valt ons oog op enkele fraaie teke ningen aan de muur waaronder ge schreven staat „Rietje", en het blijkt dan dat juffrouw Martens' verloofde tekent en schildert en dat zij voor hem poseertHaar hobbies blijken vooral op het gebied van de sport te liggen, want het liefst wandelt zij, zwemt zij en speelt zij hockey. „Ik ben MOP 1 van Den Bosch" ver trouwt zij ons toe (dat wij niet weten wat dat betekent, durven wij nauwe lijks te bekennen!) „Niet omdat ik zo goed kan hockeyen, maar omdat ik zo hard kan lopen", voegt zij er waarheidsgetrouw aan toe. „Maar laat u dit nou maar weg", zegt ze achteraf, „want eigenlijk be denk ik dat ik maar één grote hobby heb en dat is moderne muziek; van Strawinsky tot Stan Kenton en Sarah Vaughan." De Amsterdamse brouwerij heeft twee vaste telefonistes die wij aan u willen voorstellen. De ene is mejuffrouw A. H. van Asperen, die eenentwintig jaar onafgebroken de buitenwereld met ons verbindt en op een gegeven ogenblik niet alleen de telefoniste van de brouwerij was, maar ook van de B.S., van de staf van generaal Koot, en van de V.V.D. in oprich- A. Bouwman Mevrouw A.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 11