9 14 Tegelijkertijd dat koningin Eliza beth met haar gastvrouwe konin gin Juliana deze rijtoer maakte, ontving onze Amsterdamse brou werij om het maar zo te noemen ook „koninklijk" bezoek; met name de bemanning van het Britse koninklijke jacht "Brittania". Bij een welsmakend glaasje bier na de rondleiding werd de hierbij gepu bliceerde foto gemaakt, die wel haast uniek kan worden genoemd, en toont dat zeelui aan wal ook wel van een beetje nattigheid hou den. Koninklijk bezoek Ook wij hebben actief deelgeno men aan de ontvangst welke koningin Elizabeth van Engeland en prins Philip ten deel viel ge durende hun vierdaags bezoek aan Nederland. Want voor één dag hebben de stallen van onze Amsterdamse brouwerij weer gastvrijheid ge boden aan de paarden die de koninklijke calèche met volgrijtui- gen door de straten van Amster dam zouden trekken. Enkele personeelsleden van onze brouwerij hebben daarvan foto's gemaakt die wij hierbij publiceren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 16