Export op pao Een fotografische blik op onze diverse afzetgebieden 8 1 Nadat onze exportmedewerkers en kele jaren (met tegenzin) hun activi teit hebben moeten beperken om het binnenland van zoveel mogelijk Heineken's Pils te voorzien, is de exportafdeling thans, met het vooruit zicht van de vergrote produktie door het in bedrijf stellen van Den Bosch, met hernieuwd enthousiasme op pad gegaan om ook buiten Nederland zo veel mogelijk van ons kostelijk nat te verkopen. Zo keerde de heer S. Minnema on langs terug van een reis naar Nieuw- Guinea, Nieuw-Zeeland en enkele 4 andere gebieden in het Verre Oosten, en van deze reis geven wij u een foto grafische indruk. Onze agent in Nieuw-Guinea, de Ni- gintij N.V., ontving de heer Minnema in Hollandia op zeer bijzondere wijze, van welke ontvangst wij hierbij enige foto's plaatsen. Het vliegveld in Hollandia (foto 1) was uitbundig versierd met Heine ken's reclame, terwijl een zelf gecom poneerd Heineken's bierlied werd gezongen door de heer Roest, hoofd vertegenwoordiger voor de Nigimij, welke u (zittend) in gesprek ziet met 3 de heer Minnema. Staande de heer j. Vermeulen, monopolie-inspecteur van de Nigimij N.V. Het gehele personeel van de Nigimij was naar het vliegveld gekomen, dat circa 30 km van de stad Hollandia af ligt. Er werd een voetbalwedstrijd gespeeld

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 10