Porl Moresby wint derde prijs Slanleyville's eerste brouwsel Met de Witte Zee in Pal >ua Makp Your Next PönTy ssvccpsë.' have yom otm- 7 Toen kortgeleden in Port Moresby de jaarlijkse land bouwtentoonstelling werd gehouden, besloot de heer Johns, directeur van de South Pacific Brewery Ltd. daarop met een stand uit te komen. Niet alleen werd hier het flessenbier gedemonstreerd, maar ook was er een speciale bar gebouwd, waarin het South Pacific Lager uit het vat werd getapt. De tentoonstelling was een groot succes: zij werd door duizenden Papoea's en blanken bezocht. En de jury kende aan de brouwerij de derde prijs toe voor haar mooie stand. Op 6 december 1957 is in de nieuwe brouwerij te Stanleyville het eerste brouwsel gemaakt. Op de in het brouwhuis genomen foto zijn de heren Bodart, Gilles en Vermeulen te onderscheiden. Nadat het brouwsel was gemaakt, opende de heer Ver meulen de kist met de uit Rotterdam ontvangen gist. Op de foto is het vierkante gistblik duidelijk te onder scheiden, evenzo de koppen van de vier met ijs gevulde babykruikjes, die rondom het blik geplaatst zijn. Op 7 december jl. onvingen wij uit Stanleyville het lang verbeide telegram, vermeldende dat de gist goed was aangekomen en dat het eerste brouwsel was geslaagd. Toen enige tijd geleden Smit's sleepboot „Witte Zee" de haven van Port Moresby binnenliep werd de beman ning uitgenodigd voor een bezoek aan de South Pacific Brewery. Als contraprestatie bracht zij twee dozen Heineken's bier mee. Dat zij zowel het South Pacific „Golden Lager" als het Heineken's Pilsener wist te waar deren kunt u op de foto zien. Als curiositeit vermelden wij nog, dat Smit's sleepboot op verzoek van de brouw meester Schilling biermonsters van Port Moresby ver voerde naar de brouwerijen te Singapore ten behoeve van laboratoriumonderzoek aldaar. Nieuws Buitenland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 9