Rotterdam 4 grootste is geweest dat op de/e wijze van Engeland naar Neder land werd uitgevoerd. Om enige indruk te krijgen van de afmetingen van de machines zij nog vermeld dat slechts twee sec ties verladen zouden kunnen wor den in de ruimen van een normale lichter met 600 ton capaciteit, waarbij een sectie ongeveer zo groot was als een royale huiskamer en ca. 13.000 kg woog. Dat ondanks de goede voorberei dingen tijdens het transport zelf ook nog diverse moeilijkheden moesten worden opgelost, spreekt vanzelf. Zo bleek bijv. dat een van de lichters ongeschikt was, zodat bovenomschreven manier van ver voer niet toegepast kon worden en in allerhaast geïmproviseerd moest worden. Ook werden de transporten door zware storm en mist twee keer uit gesteld. Maar eind goed al goed. Dank zij aller medewerking zijn de nieuwe machines zonder schade op de brouwerij gearriveerd. En daar zijn we niet voor niets trots op.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 6