Personalia KAREL LODEWIJK BUKER 14 In onze dienst traden: Amsterdam: 9-12-1957 S. van der Schouw, afd. Bui tenland. Rotterdam: 1-12-1957 L. M. Broekmans, afd. Boek houding; 1 -12-1957 J. C. H. Becht, afd. Inkoop; 1-12-1957 Th. J. Kalkman, machinist in opl. v. tropen; 1-12-1957 J. W. Bruikert, machinist in opl. v. tropen; 1- 1-1958 J. F. van Dijk, afd. Inkoop; 1- 1-1958 D. Solinger, afd. Onroerende goederen; 1- 1-1958 R. Jansen, tekenkamer; 1- 1-1958 C. I. Lindquist, ass. bedrijfs leider (in opl.); 15- 1-1958 A. H. Schouten, afd. loonad ministratie. 's-Hertogenbosch: 1-12-1957 G. A. M. J. Hageman, verte genwoordiger in opl.; 2-12-1957 Mej. W. C. M. Pluimes, labo ratorium; 31-12-1957 Mevr. T. M. Metz-Zandvliet, laboratorium; 6- 1 1958 W. I'. de Voigt, bierpompen- service. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 31-12-1957 H. E. van den Bogaert, afd. flessenbier; 31-12-1957 W. J. de Grauw, chauffeur verkoper. Rotterdam: 15-12-1957 Mevr. A. Korbijn-Blaak, afd. Boekhouding; 31 -12-1957 G. Gramsma, tekenkamer; 31 -12-1957 T. van der Graaf, afd. Boek houding; 31 -12-1957 C. Meyer, tekenkamer; 31- 1-1958 Mej. Z. A. van Linden, te lex iste. In vaste dienst traden: Rotterdam: 1-11-1957 Th. Vennix, expeditie; 1-12-1957 R. J. Meser, garage; 6- 1-1958 P. A. van Baaren, onderh. bottelarij; 6- 1-1958 C. E. W. de Klerk, onderhoud bottelarij. 's-Hertogenbosch: 1-11-1957 G. G. v. Doremalen, tap- kelder; 1-12-1957 H. M. Meyer, tapkelder; 1-12-1957 K. M. v. Doremalen. botte larij; 1 12-1957 A. J. A. v. d. Berg, bottelarij; 1 -12-1957 A. W. Steenbakkers, bottelarij 1-12-1957 H. Brummer, bottelarij on derhoud; 1-12-1957 C. A. v. d. Heyden, bottelarij onderhoud; 1-12-1957 G. Diks, bottelarij; 1-12-1957 C. J. v. Boven, boenplaats; 1-12 1957 H. L. v. d. Laar, legkelder; 1 -12-1957 H. v. Dal, bottelarij; 1-12-1957 C. J. v. Balsfoort, legkelder; 1 -12-1957 A. H. Deckers, bottelarij; 1-12-1957 A. H. Verhoeckx, perron leeg; I 12-1957 M. Kivit, bottelarij; 1-12-1957 J. G. Belemans, bottelarij; 1 -12-1957 A. W. Timmermans, huish. dienst; 1 -12-1957 A. L. J. Geene, bottelarij; 1-12-1957 P. J. Geerts, boenplaats; 1- 1-1958 C. de Blok, garage werkplaats; 1- 1-1958 S. Ozimek, bottelarij; 1- 1-1958 T. C. Roza, bottelarij; 1- 1-1958 J. G. M. Wetzer, bottelarij; 1- 1-1958 M. A. Venrooy, bottelarij; 1 1-1958 Th. H. L. Vóórhaar, bottelarij onderhoud; 1 1-1958 J. P. Cadee, huish. dienst; 1- 1-1958 W. G. Geertsema, huishottdel. dienst; 1- 1-1958 A. v. Zoom, bottelarij. Getrouwd Amsterdam: 1-12-1957 E. Jongeling, gistkelder, met mej. J. van Oosten; 3-12-1957 L. Daalderop, heftruckchauf feur met mej. C. H. de Rooy; 14-12-1957 Mr. H. J. Jansz., bedrijfsjurist, met mej. J. M. Stuyt; Rotterdam: 20-11-1957 H. J. Smit, bottelarij, met mej. A. H. Verstappen; 21-11 -1957 W. F. G. Doesburg, garage, met mej. J. Verhulp; 18-12-1957 A. de Jong, bottelarij, met mej. J. J. Hobbelen; 18-12-1957 J. van Hoorn, tekenkamer, met mej. I. Postma; 27-12-1957 E. W. Roco, afd.chef tropen, in opl., met mej. M. R. van der Hulst Koejemans. Geboren Amsterdam: 27-11-1957 Jolande, dochter van J. Aal ten, bottelarij; 9-12-1957 Monique Ingrid, dochter van R. Ort, laboratorium; 28-12-1957 Jacobus R. R. Goos, zoon van J. Goos, bedrijfsleider; 1- 1-1958 Carolus M. C., zoon van C. Somers, kuiperij. 3- 11958 Anja, dochter van J. Smit, chauffeur; 6- 1-1958 Marianne F., dochter van G. Hazeleger, chauffeur. Rotterdam: 3- 8-1957 Josephus J., zoon van S. Wijn- veldt. lapkelder; 18-11-1957 Willem F., zoon van J. Matah- chumual, bottelarij; 13-12-1957 Boudewijn, zoon van J. P. van Uden, magazijn; 18-12-1957 Robert, zoon van C. van Nieuwland, bottelarij; 29-12-1957 Ingrid, dochter van W. Rook, afd. boekhouding; 4- 1-1958 Anja, dochter van J. C.. Zui dendorp, emballage; 's-Hertogenbosch: 7-11-1957 Johannes, zoon van P. H. Ko- reman, voorman bottelarij; 2-12-1957 Cornelia, dochter van F. M. Stuiver, bottelarij; 3-12-1957 Marius,, zoon van M. v. Spijk, legkelder; 16-12-1937 Antonetta, dochter van H. W. de Vaan, bottelarij; 17-12-1957 Franciscus, zoon van W. J. van Rijswijk, legkelder; 30-12-1957 Petrus, zoon van P. v. d. Lan genberg, bottelarij. Gepensioneerd Amsterdam: 1- 1-1958 A. B. de Block, koetsier; W. Haspels, chauffeur; G. Koek, chauffeur; J. A. Kreetz, koetsier; W. J. Staalheuver, chauffeur; A. van der Wagt, chauffeur. 12-12-1957 overleed De heer Buker was gepensioneerd baas gistkelder van Amsterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 16