St.-Nicolaas kwam Amsterdam Rollerclam s - Herlogenboscli 13 Tezelfdertijd als in Amsterdam (ra, ra hoe kan dat?) was Sinterklaas ook in Den Bosch aanwezig, maar daar leek hij weer meer op hoofdmachinist Van Baggum. In het Casino hield hij voor ca. 300 kinderen en 150 volwassenen (in hoofdzaak moeders) een „lange" toe spraak. Het van de televisie bekende marionettentheater Don Vermeire voerde een Curasao's sprookje en een musical op dat zeer veel succes had. Als speciale attractie kregen de kin deren bij binnenkomst een Heineken's pet en na afloop een boodschappen tas met veel snoep. Natuurlijk is hij ook daar gekomen (en hij leek nogal op de heer F. de Vink uit de smederij!). Een grootse ontvangst was hem in de schermzaal bereid door de S. en O.—H.B.B.A.. waar de goede Sint eerst de kleintjes ontving en daarna volgde een film voorstellingvoorde grotere lieverdjes. Dat het vertrek van de goede man voor sommigen een opluchting was toont de foto, waarop de tweeling van baas Kruse een minder prettig ogenblik beleeft. Met een enorm snoeppakket worden de „stoute" kin deren getroost en de brave beloond. Hoewel St.-Nicolaas dit jaar al bij zonder druk bezet was, vond de goede Sint toch de gelegenheid om, al was het dan vroeg, op 23 november de kinderen van de Heineken's familie te bezoeken. De gezellige Flevozaal van het Twaalf-Provinciënhuis was tot aan de laatste plaats bezet, toen om drie uur de Drie Ortelli's hun programma be gonnen. Een aaneenschakeling van kolder en gezonde humor, waar jong en oud van hebben genoten. Aan het einde van de voorstelling werd de goede Heilige met veel ge zang verwelkomd. De kleintjes keken hoopvol en angstig tegelijk, terwijl de grotere belhamels soms weinig respect voor de Sint toonden. Na het zingen van enkele liedjes te hebben aangehoord, moest de Sint weer vertrekken. De kinderen kregen allen een zak lekkers en een grote plastic bal. Het was een origineel cadeau maar een vader van zeven kinderen had wel erg veel moeite om alles thuis te krijgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1958 | | pagina 15