ORIGINEEL 9 In Hollands dreven Als zomerbeeld 195-1 is de verregende straat beslist niet origineel, /o zag het er dagelijks nit. Wel het idee om de foto in te zenden voor een vacantie foto wedstrijd. De heer Klijn, Rotterdam, ontvangt hiervoor de eerste prijs in deze klasse. De tweede prijs is voor de heer v. d. Griendt, Amsterdam, voor de natuur opname die niet zou „leven" als het zoontje van de inzender op de voorgrond niet zorgde voor „human interest". Er zijn maar weinig mensen in de gele genheid mevrouw Feith in een situatie te treffen als nevenstaand. De directie- chauffeur, Nico de Rot, ontvangt hier voor de derde prijs in de klasse originele foto's. De prijzen zijn inmiddels aan de win naars toegezonden en alle deelnemers ontvingen een kleine attentie. Mevr. Feith op reis in het tand van de champagne

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 9