tJacantie jotowed 1954 ARTISTIEK Dit jaar was het aantal ingezonden foto's voor de vacantiewedstrijd 1914 groter dan vorig jaar. Wij beoogden met het instellen van twee klassen: artistieke en originele foto'seen split sing te maken in kwaliteit. Het gevaar bestond n.l.j dat de kiekjes-makende vacantie ganger steeds de mindere zon zijn van de amateur- fotograaf uit roeping. Het doet ons deugddal in beide klassen bij zonder goede foto's uit de bus zijn gekomen. De dorstige dametjes hebben ons hart gesto len. Ideaal vacantiebeeld, technisch goed èn origineel: eerste prijs gaat met lof naar de heer Lakeman, Amsterdam; voor 15,— foto artikelen. Van het gezicht op het meer kunnen wij ook uitsluitend goeds zeggen. I)e heer Frenks, Rotterdam, maakte een foto die zowel beheer sing van de techniek als artisticiteit toont: tweede prijs. Ook het fraaie sneeuwgezicht verdient een prijs: de derde prijs is voor mr. Vermeiden in Amsterdam. .Tea for luo" aan een Hollands strand Wintersportherinnering (Hoch Solden)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 8