V'/V Amerikaanse impressies Holbeinhuis Excursie in de Brouwerij te Amsterdam Amerika is een merkwaardig land. De auto is er koning en de Cadillac keizer. De eerste vraag van de eerste man, die ik in Amerika ontmoette, was: „Hoeveel Cadillacs zijn er in Holland?" Toen ik hem vertelde dat ik dat niet wist en dat het mij ook niet interesseerde en dat ik er zelfs niet eens een Volkswagen op na hield, keek hij mij aan alsof ik niet een eerzaam reiziger was die zojuist het K.L.M.-vliegtuig de Isotoop had verlaten, maar of ik zo uit m'n vliegende schotel gestapt was, komende van Mars. Gelukkig zat Jim Conelly in dezelfde auto, ik had hem een goed jaar geleden in Amsterdam ontmoet en hij kon dus getuigen dat ik inderdaad van deze planeet was. Ja, Amerika is geheel om en voor de auto gebouwd. Een bekend gezegde is hier dat de Amerikaan drie feestdagen in het jaar heeft: zijn verjaardag, Kerstmis en 12 December, dan komt n.l. de nieuwe Cadillac uit. Overigens heb ik niet de waarheid gesproken, Dave was niet de eerste man met wie ik in Amerika sprak. De eerste was een douane ambtenaar. I ot goed begrip diene dat iedereen in de U.S.A. hard en vlug werkt, alleen de douaneambtenaren doen daar niet aan mee. Ik trachtte na lang wachten een vriendelijk uitziend douanier te overreden mij snel te helpen, ik kwam met eerlijke bedoelingen de U.S.A. binnen, ik smokkelde goud noch diamanten, kortom, heer, bekijk m'n koffers en laat me gaan. Hij opende m'n koffer en het eerste wat hij vond was een klein pakje met enkele aanstekers in de vorm van de Heine- ken's fles. bedachtzaam nam hij er één in z'n hand, ik haastte me te zeggen dat hij hem mocht houden, toen sprak hij „Heineken's bier, dat ken ik al sinds 1939, World's Fair, Heineken aan de Zuiderzee, ik heb nog op de Fair gewerkt, sinds die tijd weet ik wat goed bier is." Hij plakte haastig zegeltjes op m'n koffer en liet me gaan. Later zou mij blijken dat „Heineken's aan de Zuider zee", onze grote stunt op de wereldtentoonstelling in 1939, nog steeds leeft in de herinnering van duizenden Amerikanen. Maar we hadden het over de auto die alles beheerst, de auto, hel noodzakelijk kwaad in Amerika. Er zijn in de U.S.A. 40.000.000 gezinnen en op dit moment rijden er 48.000.000 automobielen rond. Als je het even kunt doen houd je er twee auto's op na, één voor het werk en één voor mevrouw want zij moet de boodschappen doen en dat gaai niet zonder auto. De supermarkets liggen ver uit het centrum maar zij zijn de enige zaken waar men gemakkelijk kan parkeren. Parkeren is n.l. het grote probleem in dit land. Ik reed in Man hattan eens 40 minuten blokjes rond voordat we een parkeermoge- lijkheid hadden gevonden. Parkeren is niet alleen moeilijk 48 mil- lioen auto's langs het trottoir geparkeerd zouden 192.000 km trot toir in beslag nemen maar ook duur. Een vertegenwoordiger in New York besteedt gauw 5 ong. 19.—) aan parkeergeld per dag. In Los Angeles heb ik de fout van mijn leven gemaakt. Toen ik de eerste avond in mijn hotel was zag ik in de verte het schemerige licht van vele neonreclames, het internationale teken van de aan wezigheid van een amusementscentrum. Kom, dacht ik, laat ik daar eens heen wandelen en een glaasje Heineken drinken. Ik zette flink de pas erin op de Wilshire Boulevard in de richting van het lok kende licht. Ik liep en liep, het ene kwartier reeg zich aan het andere, het rode schijnsel bleef even ver weg. Ik was de enige voet ganger, duizenden auto's passeerden mij. Ik voelde me stoffig wor den en gaf het op. Te moe om terug te lopen liet ik mij door een laxi naar het hotel brengen; ik had voor 2.50 verlopen en ik geef II de verzekering dat taxi's in Los Angeles goedkoop zijn. De vol gende dag merkte ik mijn vergissing. Toen ik met onze vertegenwoordiger Monte Lurie op stap ging reden we de Wilshire Boulevard af, hij bleek 25 mijl lang te zijn en geheel Los Angeles te doorkruisen. In deze stad die 25 mijl lang en 20 mijl breed is (een aardige provincie) zijn voetgangers taboe. De (Vervolg rechts onderaan) Vele Rotterdammers zullen reeds met de nieuwe schepping aan de Coolsingel nader kennis hebben gemaakt en de Heineken's Hoek, het Café-Restaurant Belmont en het Restaurant Dikker 8c Thijs hebben bezocht. Vooral de Heineken's Hoek zal de rechtgeaarde bierdrinker veel vreugde verschaffen. Het is duidelijk dat het de stichting van deze etablissementen, naast de uitvoering van bouw en inrichting, veel hoofdbrekens wat tie voorbereiding betreft heeft gekost. Hierboven vindt U de afdruk van een foto, die genomen werd in het vermaarde restaurant „Syv smaa Hjem" te Kopenhagen, een der bedrijven waarin de ontwerpers van het Holbeinhuis-plan inspiratie zochten. Van links naar rechts: jhr. Feith, ir. Ponlsma, mevr. Feith, dhr. H. Kraayvanger, dhr. Strack-v. Schijndel. dhr. Crondhout. Jaren geleden, nog voor de oorlog, heb ik eens een bezoek mogen brengen aan de suikerfabriek te Halfweg. Het was midden in de campagne en het was zeer interessant het gehele proces van biet tot suiker te volgen. Toch is het veel interes santer een excursie te maken in het bedrijf waar men zelf werkzaam is. En dat voorrecht is ons onlangs ten deel gevallen te Amsterdam. Het is een mooie gedachte van onze directie om, voor en na, alle werknemers met hun vrouwen of verloofden in de gelegenheid te stellen om het gehele bedrijf in werking te zien. Als je op een middag onder goede leiding een excursie maakt in de verschillende afdelingen en alles wat daar gebeurt wordt toegelicht en uitgelegd door de deskundige afdelingschefs, ja, dan gaat het gehele bedrijf voor je leven. Dan zie je ook hoeveel er aan vast zit alvorens het eindproduct te voorschijn komt. Vooral voor de dames van het gezelschap was het een openbaring om het gehele bedrijf in werking te zien en het fabricageproces te volgen. Vrouwen klagen vaak, dat mannen geen begrip hebben voor hun huishoudelijke arbeid (en dat is ook zo) maar door deze excursie hebben de deelnemende dames zeker meer begrip gekregen voor het werk van hun mannen of verloofden. Al met al. het was een mooie middag en ik geloof wel, dat ik uit naam van de gehele deelnemende groep spreek als ik hier open lijk dank breng aan allen die deze excursie mogelijk hebben gemaakt. N.N. enkele voetgangers, die je ziet. bewegen zich voort als slakken zonder huis, langzaam en kwetsbaar. De Amerikaanse automobilist beeft echter een heilige eerbied voor deze niet ingeblikte mensen. Voor een voetganger wordt altijd onmiddellijk gestopt en ik weet nog niet of dit voortvloeit uit een overdreven liefde voor een uitstervende soort of uit angst voor de enorme boetes die de politie hier pleegt uit te delen wanneer men een voetganger letsel berokkent. Je kunt hier vele dingen doen zonder uit je auto te stappen; in de drive-in bioscoop zie je van je eigen auto uit (de baby ligt vaak achterin te slapen) de film; in de drive-in restaurants eet je terwijl je in je auto blijft zitten, de tafel wordt aan je portier gehaakt; er zijn banken waar je inrijdt met het portierraam voor het loket en je kunt je zaken zittend afdoen; je geleende bibliotheekboeken kun je in de boxen langs de trottoirband deponeren zonder uit te stappen. Amerika is een democratische republiek die beheerst wordt door een tiran: de auto. TIMMER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 7