Wéér een Gouden Medaille voor Singapore 3 A belén pastores vamos a belén que ha nacido un nino para nuestro bien Naar Bethlehem herders laat ons naar Bethlehem gaan daar is een kind geboren voor ons welzijn Donderdag 7 October was een dag vol verrassingen voor onze brouwerijen in Singapore. Terwijl ik nog aan mijn mor genronde door de Tigerbronwerij bezig was, werd ik door Wanschers achter haald, die me al van verre toeriep dat we wéér met goud waren bekroond. Ik zei hem met dergelijke ernstige dingen niet te spotten, maar het bleek weldra dat het ernst was, vooral, toen hij ver kondigde dat nog veel meer prijzen ons deel waren geworden. Ondertussen stroomden telegrammen binnen, waarbij vooral onze mout- en hopleveranciers zich bleken uit te sloven, met als gevolg dat niemand meer weg wist uit de gou den, zilveren en bronzen medailles plus diploma's waarvan de berichten repten. Toen moesten de koppen bij elkaar wor- den gestoken om met de reclamecam pagne van wal te steken, heet van de naald, en daarbij het juiste bier de juiste waardering te geven. Bovendien moest de pers worden uitgenodigd en haarfijn wor den verteld, waarom het Tigerbier dit keer met goud uit de bus was gekomen, waartegenover de vorige keer het Anchorbier die eer te beurt was gevallen. Allemaal perikelen, die tenslotte in stro men bier en lofspraken op de uitzon derlijke prestaties van Malaya werden op gelost. Daarna volgde een gezellige samenkomst van het Europese personeel van beide brouwerijen met hun dames, waarbij tij dens de maaltijd in verschillende toespra ken vele veren op onze eigen hoeden en die van Heineken werden gestoken. Tra nen zijn er echter niet aan te pas gekomen. Als slotapotheose kwam toen nog het grote feest voor het gezamenlijke perso neel van beide brouwerijen, waaraan door ongeveer 800 personen werd deel genomen. Dit feest werd op een Zaterdagmiddag en -avond gevierd en bestond uit sport en spelen, o.m. hindernisrennen, touw trekken, paalklimmen, een gecostumeer- de voetbalwedstrijd tussen de twee brou werijen met een maximum van 30 spelers en twee ballen enz., en besloten door een gezamenlijke maaltijd, opgeluisterd door een humorist, een film en de verkiezing van de „Gold Medal Queen". Thans is de rust in onze brouwerij weergekeerd en gaan wij ons voor bereiden op de vol- geilde medaille campagne. Misschien is het hier op zijn plaats te vermelden, dat thans beide brou werijen, afgezien van de prijs voor Stout, welke aan de Tigerbrouwerij te beurt viel, ieder een gouden, een zilveren en een bronzen medaille in de Londense competities veroverd hebben. J. DE RIJKE Winnaar mooiste voetballer Vervolg van pagina 2 In de Andes zitten er „garbanzas" (een soort grauwe Spaanse erwt) in de ragout, welke ragout ook droger is. In de llanos" prefe reert men meer gepeperde „hallacas". In het Oosten houdt men er van aardappelen en eieren toe te voegen. F.n vol vreugde na het eten herhaalt men het gezang van de „aguinaldo" Drie mededingsters in de schoonheidswedstrijd The two competitors!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 3