LI BIL A RISSEN 16 ROTTERDAM HEINEKEN'S BROUWERIJ MANNENKOOR ROTTERDAM Het bestuur van het Heineken's Brouwerij Mannenkoor wenst directie, donateurs(trices), leden en hun familie, verder alle vrienden van het koor, een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. J. BIJL, Voorzitter, J. C. GRUND, Secretaris. Secretariaat: Tjaskerlaan 36, Rotterdam (N.). CONCERT H.B.M.-KOOR Het Heineken's Brouwerij Mannenkoor van onze Rotterdamse brouwerij heeft op Zaterdag 11 December een alleszins geslaagd concert gegeten in het dakpaviljoen van het Groothandelsgebouw, waarhij enige gastkoren en een orkest hun medewerking hebben verleend. Om te beginnen met onze eigen mensen, wij mogen constateren dat de prestaties weer in stijgende lijn gaan en speciaal de humoristische Chinese mars na de pauze oogstte veel succes De woorden van dit lied lijken ons bijzonder interessant. (In het laatste nummer versterkt door enige leden van de Kon. Harmonie uit Horst.) Het Horster Mannenkoor liet ons veel schoons horen en de hulde welke voorzitter Bijl de heren na afloop bracht was dan ook wel volkomen verdiend en zijn verlangen op het 10-jarig bestaan er zó voor te staan als de vrienden uit Horst was alleszins begrijpelijk Ook het Hillegersbergs Vaudeville Orkest zorgde voor uitstekende nummers en het gezelschap was zo mogelijk nog beter op dreef dan toen wij het een vorig maal hoorden. Het Dameskoor Charlois (schande, dal wij de dames niet het eerst genoemd hebben) zorgde onder de eminente leiding van de heer Van Beek, die natuurlijk ook de Heineken's Mannen weer onder zijn hoede had. voor een welkome afwisseling van de machtige mannen- zang. Jammer, dat wij aan deze regels, die wij op het laatste ogenblik nog in Vers van 't Vat konden doen opnemen wegens plaatsgebrek niets meer kunnen toevoegen. Wij hadden graag nog meer hulde gebracht en een foto van het niet alleen voortreffelijk zingende, maar ook voortreffelijk geklede Limburgse koor gepubliceerd, maar dit is helaas onmogelijk en daarom laten we het hierbij. V. L. D. A. TEN DAM, fil. Den Haag, 1 October 1954 25 jaar J. C. BEER, bottelarij, Rotterdam, 2 December 1954 25 jaar IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 1-10-1951 W. Bishoff, expeditie 4 10-1954 J. M. van Doorn, bierleiding-con trole 15-10-1954 Mej. R. A. M. Deconinck, buiten land 1-11-1954 Mej. R. M. H. Schoten, lioofd- boekhouding 9-11-1954 C. C. Hermans, klaver jascompe- titie Rotterdam: 1-10-1954 A. Buitelaar, accountants-afd. 1-10-1954 Mej. A. E. van Leeuwen, bui ten 1. br. 1-10-1954 Ir. J. M. van Rossem, ass.be- drijfsl. 4-10-1954 Mej. C. J. Jansen, boekhouding 18-10-1954 Mej. C. Monsma, fustcontrole 18-10-1954 Mej. L. J. Renout, cantine-juff. 8-11-1954 J. W. M. Horsten, tekenkamer 15-11-1954 J. Rotgers, boekhouding 1-12-1954 B. H. Holtkamp, vert. winkelverk. I-12-1954 Mej. J. van Voorene, correspond. ONZE DIENST VERLIETEN: Amsterdam: 30-10 1954 Mej. Eweg, buitenland Rotterdam 31-10-1954 Mej. M. M. Hoornweg, fustcontr. 31-10-1954 Mej. J. N. Verkaik, cantine 31-10-1954 J. Voogt, export 15-11-1954 Mej. W. H. M. du Buf, boekh. 30-11-1954 Mej. H. M. v. d. Broeke, fust controle 1-12-1954 Ir. A. G. Meesters, buitenl. br. II-12-1954 Mej. H. J. v. d. Wolf, correspond. 15-12-1954 Mej. A. M. v. Dijk, boekhouding VASTE AANSTELLING: Bij onze brouwerij te Rotterdam zijn in vaste dienst aangesteld: 1- 9-1954 W. A. Krootjes, legkelder 1- 9-1954 J. Monfrooi, onderhoud II 1-12-1954 J. J. A. Teygeman, pekkerij Amsterdam: 8-11-1954 Gerardus, zoon van G. A. van Gameren, gistkelder 18-12 1954 Berdina, dochter van L. Dokter, gistkelder Rotterdam: 9-9-1954 Hendrikus Franciscus, zoon van N. Epskamp, legkelder 11-9-1954 Lambertus Maria, zoon van J. Groenewegen, ass.-accountant 20-9-1954 Wilhelmus Petrus, zoon van C. A. den Boer, garagewerkplaats 25-9-1954 Marjo, dochter van L. Heins, ass.- accountant 8-10-1954 Martinus Cornelis, zoon van M. Tli. Kreukniet, biermagazijn 19-10-1954 Yvonne, dochter van C. H. de Roode, biermagazijn 22-10-1954 Nicolaas Jan Willem, zoon van A. J. Kaniphorst, chef administratie 29-10-1954 Hendrina, dochter van H. Miede- ma, garage 30-10-1954 Bastiaantje, dochter van J. O. Salomons, bottelarij 1-11-1954 Rudolf, zoon van J. Ykema, be- drijfsassistent 8-11-1954 Eleonora Maria Carolina, dochter van T. G. Hendriks, vertegenwoordiger 1-12-1954 Cornelia, dochter van S. Wijnveldt, pekkerij Tot ons diep leedwezen moeten wij kennis geven van het overlijden van J. J. VAN BEUZEKOM, gepensionneerd voerman, op 28 October j.l., in de leeftijd van 79 jaar, CHRIS G. PEUTE, werkzaam in de bottelarij, op 16 No vember j.l., in de leeftijd van 17 jaar, J. J. AMIABEL, gepensionneerd mouter, op 22 No vember j.l., in de leeftijd van 75 jaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 16