c:lfïlenóen aan "t werk Wij zijn eens gaan neuzen in de Rotterdamse brouwerij, terwijl onze mensen midden in hun arbeid waren en hebben daarbij, eerlijk gezegd, ditmaal meer op de persoon dan op het werk onze aandacht bepaald. Zo interesseerden ons de plannen voor de feestdagen, want 1954 was voor alle H.B.M.'ers een druk jaar en de (dit jaar helaas bijzonder korte) pauze met Kerstmis zal dus wel dubbele vreugde verschaffen. Vier willekeurige lieden, vogels van diverse pluimage hebben we geknipt" en het resultaat ziet U op deze pagina. Een volgend maal hopen we U een aantal Amster dammers „in woord en beeld" voor te toveren. I)e heer E. Verbiest, vertegenwoordiger in de Maasstad, treffen we aan in een spreekkamer, bezig met een serieus betoog tegen een afnemer. Het zal wel gaan over de wederopbouw, ze doen daar in Rotter dam niet anders. Toen wij deze „oude rot" in het vak (hij is al meer dan 25 jaar aan de brouwerij verbonden) vroegen wat zijn Kerstplannen waren, bleek dat hij de tweede Kerstdag zijn verjaardag viert, waarbij als gewoonlijk zijn (ruime) huis wel te klein zal blijken om fami lie en vrienden te ontvangen. En wat de eerste dag betreft: „U zult me geloven als ik U zeg dat ik uit hoofde van m'n beroep zo vaak buitenshuis moet vertoe ven, dat een rustige eerste Kerstdag, die bovendien als kerkelijk feest meer een huiselijke dag Onze beste wensen voor een prettige verjaardag vertegenwoordiger. E. Verbiest is dan de tweede, mij bijzonder lief is." besluiten ons stukje over deze vitale Jan Groos, bijgenaamd de Snorrenkoning, fotografe ren we in een Heincken's auto, waarin hij een groot deel van zijn dienstjaren heeft doorgebracht en wc zien hem zelfs dubbel op dit plaatje (hetgeen ove rigens niet van ons product komt, want de fotograaf heeft geen biertje geproefd bij zijn werk!). Wat Groos met Kerstmis denkt te gaan doen? ,,Ik ga een heel eind weg. Nog verder dan Zwolle." Het Jan Groos blijkt Heino te zijn, waar hij bij kennissen op een boerderij de beide Kerstdagen gaat door brengen. „Naar m'n ouwe liefde, de paarden; kijken en als het kan er mee rijden. Ach, wat was dat een mooie tijd, toen ik nog koel sierde bij de brouwerij. Ik voel me op de wagen best op m'n gemak hoor, en de klanten in de stad kennen me allemaal, maar de paarden, dat was toch wal anders hè?" Wij wensen Jan Groos prettige Kerstdagen en hopen dat hij zijn hart op de boerderij zal kunnen ophalen. Rie Nater Als wc het laboratorium binnenstap pen (dat al gedeeltelijk vernieuwd is en het volgend voorjaar in al zijn glorie zal kunnen worden geopend) verrassen we de oudste analyste, mejRie Natel", midden in haar werk. Dat werk ziet er bijzonder indrukwekkend uit met al die flessen en retorten, maar het is ons van daag alleen te doen om haar foto en om iels van haar Kerstplannen te horen. Zij blijkt de voorkeur te geven aan de huise lijke kring al heeft zij al geruime tijd een kort Kerst-verlof in het buitenland in haar wensbockje staan. Maar dat komt niet uit met het aantal vacantiedagen en zo hoopt zij maar op de toekomst. Treu ren zal zij er niet al te zeer om, want is uiteindelijk een Kerstboom in de familie kring niet de meest traditionele viering in ons land? De overgang naar LB.M.-admi- nislratie in Rotterdam heeft heel wat voeten in de aarde en het was dus wel brutaal van ons, de I.B.M.-ers in hun drukke werk te storen om een plaatje te maken van Locs van Ballegoie, oud 18 jaar en sinds dertien maanden bij Heineken werkzaam. De foto laat zien dat de moeilijk heden haar er nog niet onder heb ben gekregen. Toen we over Kerst mis begonnen wist Locs héél be slist wat ze doen ging: zich verlo ten met de heer M. Bunte. We waren op dat moment eten wat jaloers op mijnheer Bunte en dat zult U vermoedelijk ook zijn als l de foto bekijkt. Aan Loes en haar verloofde bij voorbaat onze hartelijke gelukwensen. Loes van Ballegoie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 11