eenó duizend 5 was ook onze directie present bij de storting van het eerste brouwsel. Maar er ging wat verkeerd en bij het storten van het meel kwam er een hele golf op de genodigden terecht in plaats van in de bier ketel. Prins Hendrik de grootste schik." „In 1929 hadden we nog eens 1000 brouwsels en toen waren ze al 360 hl, maar dat getal was toen alleen zo hoog omdat Amsterdam wegens een verbouwing tijdelijk stil lag." „Nog wel eens tegenslagen gehad?" „Tja, jaren geleden liet een assistent van me eens een kraan open staan, waardoor bij het pompen een groot kwantum bier in de goot verdween. Al had ik er geen schuld aan, ik was toch maar wat blij toen de ambtenaar, die in allerijl was opgeroepen, bereid was tot teruggave van accijns voor hel verloren bier. Er is ook nog eens een gat gesprongen in een bierleiding, waardoor bij het pompen ettelijke hectoliters op hel plat bij de Isaac Hubertstraat terecht kwamen. Maar verder hebben zich in al die jaren toch nooit onge lukken van betekenis voorgedaan." ..In oorlogstijd was het zeker een stille boel?" „Moet U niet zeggen. Toen er geen bier meer te brouwen viel, in 1944, kwamen de Centrale Keukens en we hebben in de bierketels heel wat voedsel gekookt voor de Rotterdamse bevolking. Dat werd met wagens waarvoor paarden waren gespannen van het circus Strass- burger (die beesten zullen niet geweten hebben wat hun overkwam!) naar de uitdeelposten gebracht. Als er over was werd dat aan de poort uitgedeeld aan de liefhebbers en dat waren er elke avond heel wat. die dan in een lange rij opgesteld stonden en voor zover de voor raad strekte allemaal één schep kregen Bange tijd, maar wij voeren wél bij die kokerij in onze ketels, want het personeel van de ziederij mocht elke dag eten mee naar huis nemen en we hebben daardoor gelukkig geen honger geleden." We hebben George Verhulst hartelijk bedankt voor het uitvoerige verhaal en wensen hem in z'n vijf resterende brouwerijjaren nog even zovele malen een duizendste brouwsel toe als teken dat meer en meer de overtuiging veld wint: Niets beters tegen de dorst dan een heerlijk glas Heinekcn's. De verschuldigde bieraccijns wordt bepaald naar het volume en gehalte van de wort en opgenomen in de bierketel. Vóór 1917 was het meel belast en werd dus de hoeveelheid meel opgemeten. Wanneer er één schaap over de dam is volgen er meer, luidt het spreekwoord. Zo ook bij duizendste brouwsels. Nauwelijks was bekend dat Rotterdam eind Juli haar duizendste brouwsel gereed had of de Amsterdammers riepen: Stop, laat Vers van 't Vat iets later dan normaal uitkomen, dan staan wij er ook nog in met óns duizendste brouwsel. En op 17 September des middags om een uur of half zes was het dan zover dat de zieders de Bruyn 3 en Homberg het 1000ste brouw sel konden uitslaan. Het was een feestelijke gebeurtenis waar vele prominenten van tech nische en commerciële dienst bij tegenwoordig waren; extra feeste lijk hier in Amsterdam omdat nu voor het eerst in de historie van de Amsterdamse brouwerij het duizendtal in één boekjaar bereikt werd. Het brouwhuis was door het personeel van de ziederij feestelijk versierd en de stemming was opperbest, mede door het drinken van diverse biertjes van, naar we snel uitrekenden, ongeveer het 830ste brouwsel. Onze agent uit New York, de heer van Munching, volgens niet con troleerbare geruchten speciaal voor dit evenement uil Amerika over gekomen, verbaasde zich over de rapheid waarmede de ambtenaren van de accijnzen er voor zorgden dat de fiscus aan zijn trek kwam. Overigens werden de heren van het Oost-Indisch huis, sectie accijn zen, door baas Kruse in een hartelijke toespraak bedankt voor de prettige samenwerking die er steeds heeft bestaan. De heer van Munching wenst de heer Gombert geluk met het duizendste brouwsel in Amsterdam De Amsterdamse brouwploeg in de bloemetjes Allemaal op de foto De heer Miinichdorfer belichtte in zijn toespraak de goede harmonie die steeds heerste op de afdeling van de heer Kruse en hij noemde het een historisch feit dat nu ook Amsterdam het duizendste brouw sel in één boekjaar bereikt heeft. Hij sprak de hoop uit dat dit bijzondere gebeuren in de toekomst een zeer normale prestatie zou worden. Daarna werden de glazen geheven en werd er gedronken op het wel zijn van de Heineken's Brouwerij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 5