j-otowedötrVfd Heineken in de aether BOkBieR 16 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden op: 20 Juli van de heer G. BEEKHUYSEN, 56 jaar, arbeider aan het filiaal Parallelweg te Rotterdam; 23 Juli van de heer E. W. GRUND, 75 jaar, gepensionneerd tapper te Rotterdam; 29 Juli van de heer L. C. ROODENBURG, 51 jaar, hulpmachinist te Rotterdam; Een nichtje van dr H. E. Jansen van ons laboratorium te Rotterdam is werkzaam bij de W.L.O.S. te Asheville, North Carolina, een radiostation dat aangesloten is bij de American Broadcasting Company. Zij stuurde de tekst van de volgende radio reclame over Heineken's bier: HEINEKEN'S BEF.R Have you ever tasted HEINEKEN'S IM PORTED HOLLAND BEER? It's a smooth, mellow, light lager brewed at the Export Brewery of HEINEKEN'S in Rotterdam, Holland, and fully aged before being shipped all over the world. You can find it at your favorite restaurant and bar. You. too, will like it because it is so different from any other beer you have ever tasted. It is "the world's finest lager." If your dealer doesn't have it, call Standard Beer 3-9251. Have you ever heard of HEINEKEN'S, World's finest lager? For over 300 years, this fine, world famous beer has pleased the most discriminating beer drinker. It's a smooth, mellow, light lager, sold in the leading hotels, restaurants en clubs all over the world. You can find HEINEKEN'S in Holland as well as in Iceland, Malaya, Singapore, Venezuela wherever fine, European beers are demanded, HEINEKEN'S rates NUMBER ONE. If your dealer doesn't have it, call Standard Beer 3-9251. HEINEKEN'S world famous imported Hol land Beer!!! Smart diners are quick to ask for their favorite imported beer which they see advertised in national magazines, finan cial papers and trade publications. It is known the country over as the outstanding imported beer, smooth, mellow and delight ful to the palate. T ry it today and you will become a new friend of HEINEKEN'S!! If your dealer doesn't have it, call Standard Beer, 3-9251. Als Nederlandse heeft zij met bijzonder veel enthousiasme en grote toewijding deze bood schappen in de aether gebracht. Het is misschien nog wat vroeg in het najaar om een verhaal over bokbier te plaatsen, maar het kan goed zijn ons tevoren reeds te verheugen op de feestelijke Decemberdagen, waarin het bokbier een belangrijke rol speelt. Een belangrijke rol, niet alleen in Holland, maar ook op St. Maarten, één der Bovenwindse eilanden (een naam die U uw schooltijd weer in ge dachten roept), waar onze agent, de heer Bruinsma, die al eens eerder in Vers van 't Vat aan U werd voorge steld, nu al weer met smart de komst van „zijn" bokbier afwacht. Vorig jaar ontvingen we in December het volgend briefje van deze oud- Rotterdammer: „In 1920 was ik werkzaam bij de firma Loos, café-restaurant op liet Hofplein. Zeven van de kellners vierden hun verjaardag in De cember. Dit betekende dan zeven bokbierfeesten van 'snachts 12 tot 's morgens 3 uur in de Violiers op de Korte Hoogstraat. Wat na tuurlijk voor mij zoete herinne ringen zijn. Mocht U bokbier verkopen voor export, gelieve mij dan honderd cartons te sturen. Zo niet stuur mij dan tien cartons voor eigen gebruikdat ik tenminste nog O O eens een klein bokbierfeestje hier in de West kan organiseren, wat dan toch tevens weer reclame voor Heineken's zal zijn. U bij voorbaat dankend, teken ik met de meeste hoogachting, J. BRUINSMA." Natuurlijk heeft onze exportafdeling de heer Bruinsma niet laten ver smachten en wij hopen van harte, dat deze trouwe Heineken's man ook dit jaar zijn „klein bokbierfeestje" zal kunnen houden. Op 21 Augustus j.l. overleed na een langdurige ziekte de heer J. G. H. Dohé, sous-chef van de afdeling boek houding te Amsterdam. De in het begin van dit jaar uitgevoerde ingrij pende operatie heeft het ziekteproces helaas niet tot staan kunnen brengen. Gedurende meer dan 30 jaar heeft de heer Dohé zijn taak, welke onlangs nog belangrijk was uitgebreid, met grote ijver en nauwgezetheid verricht. Door de aard van zijn functie was hij een vraagbaak voor velen en wij zul len zijn betrouwbare inlichtingen dan ook node missen. Hel is ons bekend, dat de heer Dohé bijzondere zorg besteedde aan de op leiding van zijn beide kinderen en dat het hem een grote vreugde was nog te mogen beleven, dat zijn oudste zoon op zijn bestemming is aangekomen. Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Dohé, die wij van harte sterkte toe wensen bij de taak, die haar wacht ten aanzien van haar tweede zoon. 14 Augustus van de heer N. SONNEVELT, 56 jaar, voorman bottelarij te Rotter dam; 20 Augustus van de heer F. VAN AKKEREN, 73 jaar, gepensionneerd machinist te Amsterdam. Wij brengen nog even in herinnering, dat de inzendtermijn voor onze foto wedstrijd deze dagen afloopt. U kunt uw vakantiefoto's nog tot uiterlijk Maandag 4 October inleveren bij de redactie in Amsterdam of Rotterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 16