UBILA RISSEN Haringrit 1954 15 H. A. VAN WIJK, chef exped., R'dam, 5 Augustus 1954 25 jaar G. A. SCHOO, stoker, A'dam, 4 Augustus 1954 40 jaar IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 1-8-1954 Mej. C. E. Buckert, boekhouding 16-8-1954 Mej. T. Lust, boekhouding 1-9-1954 Mej. J. G. de Boer, boekhouding 1-9-1954 Mej. M. T. A. Lancé, secretariaat 1-9-1954 H. J. Lindeman, expeditie Rotterdam: 1-8-1954 Mej. W. v. d. Walle, boekhouding 1-8-1954 Mej. M. v. d. Stigchel, boekhouding 1-8-1954 Mej. M. A. Ros, boekhouding -8-1954 Ir P. Lagaay, werktuigk. ing. 16-8-1954 J. v. Elderen, boekhouding, 16-8-1954 Mej. M. J. G. v. Meurs, fustcon tróle, 16-8-1954 Mej. E. A. Jansen, fustcontróle 16-8-1954 Mcj. A. J. Blaak, boekhouding 16-8-1954 Mej. E. H. Meeldijk, fustcontróle, 16-8-1954 Mr F. W. R. Nuboer, corresp.afd. 19-8-1954 M. N. G. Pek, fil. Den Haag 30-8-1954 Mej. M. M. J. Schönberger, cor resp.afd. 1-9-1954 Mej. W. Groenevelt, fustcontróle 1-9-1954 Mej. C. P. Wessel, boekhouding 1-9-1954 Mej. C. H. L. Hettich, fustcontróle 1-9-1954 Mej. H. A. E. C. den Ouden, boek houding 1-9-1954 Mej. W. J. v. Baarle, corresp.afd. 1-9-1954 Ir J. P. Hafkamp, technische afd. 6-9-1954 Mej. L. Huisman, corresp.afd. 13-9-1954 Mej. S. S. Huitema, boekhouding 13-9-1954 Mej. J. R. Maas, boekhouding 13-9-1954 A. H. Keizer, jongste bediende 13-9-1954 Mej. A. M. van Dijk, boekhouding 13-9-1954 Mej. A. Smit, boekhouding 15-9-1954 Mej. H. M. v. d. Broeke, fust contróle 15-9-1954 J. P. Vervaart, accountantsafd. ONZE DIENST VERLIETEN: Rotterdam: 31-7-1954 Drs W. K. H. Mertens, econoom 31-7-1954 Mej. J. E. Schreuder, corresp.afd. 31 -7-1954 Mej. M. Spaargaren, inkoop 31-8-1954 Mej. I. Edelman, fustcontróle 31-8-1954 Mcj. A. de Jong, corresp.afd. 31-8-1954 J. E. Schut, accountantsafd. 31-8-1954 H. Swanenburg, fil. Den Haag 31-8-1954 Mej. L. Rietbergen, V.O. 30-9-1954 Mej. W. H. J. Kuchcnbecker, fust contróle 30-9-1954 Mej. L. Th. Freimann, corresp.afd. 30-9-1954 Mej. A. v. d. Boom, fustcontróle 30-9-1954 Mej. J. v. Klaveren, boekhouding 10-7-1954 Peter, zoon van P. C. Walraven, fl.bier 31-7-1954 Johanna Jacoba, dochter van A. N. v. d. Steen, chauffeur 1-8-1954 Adriaan Cornelis, zoon van C. Heeren. tapper bott. 12-8-1954 Robertus, zoon van A. J. Over- water, kuiper Rotterdam: 14-7-1954 Gerarda Antoinetta Marina, doch ter van H. B. Buys, emballage 17-7-1954 Huibert, zoon van J. Weeda, ketel huis 23-7-1954 Hendrik Nicolaas, zoon van H. N. Bandel, onderhoud I 27-7-1954 Hendrikus Johannes Jacobus, zoon van M. H. Lodders, garage 21-8-1954 Robert, zoon van J. P. Lockhorst, bottelarij Met een Volkswagen hebben de heren Hoog vliet en Kleiberg deelgenomen aan de te Vlaardingen gehouden Haringrit 1954. Zij hebben daarvan een dankbaar gebruik ge maakt om reclame voor ons bier te maken. De auto werd derhalve getooid met de Hei- nekens vlag en er werd zoveel mogelijk show gereden. In overleg met de politie werd de wagen als nr. 1 opgesteld voor het défilé. Hieraan hebben 700 motorrijders en 50 auto's deelgenomen. De route liep vrijwel door geheel Vlaardin gen; zodat het reclamesucces heel groot ge weest is. Kwam men voorbij Heineken's café's of -winkels, dan kreeg men een ware ovatie. Ook door later gehoorde reacties zijn beide deelnemers tot de overtuiging gekomen, dat er op deze wijze veel good-will is gekweekt en duizenden mensen Heineken's hebben gezien. De waarde van deze reclamerit is dan stellig ook aanzienlijk te noemen. iiiiiiiiiiiiililliilllllilllilliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiniiiiii DANKBETUIGINGEN Langs deze weg betuigen wij onze op rechte dank aan de directie, de sociale werksters en de collega's, in het bij zonder van Onderhoud I, voor de belangstelling en het medeleven tij dens de ziekte en het overlijden van mijn onvergetelijke man en onze vader. Mevr. ROODENBURG en kinderen. Namens de familie van de gepension- neerde E. W. Grund, overleden op 23 Juli 1954, ivordt langs deze zueg aan allen, die van hun belangstelling hebben doen blijken, hartelijk dank betuigd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 15