Schutting 14 De kunstenaar Entile Brumsteede heeft in onze opdracht de 54 meter lange bouwschutting aan de Ferdi nand Bolstraat te Amsterdam van een zeer bijzondere en opvallende recla mebeschildering voorzien. Te Am sterdam is deze Heineken schutting een veelbesproken „verschijning" ge worden. De pers besteedde er aan dacht aan, in de reclamewereld was het een veelbesproken novum en zelfs een Amerikaans reclame expert verklaarde zo iets origineels en bru taals nog nooit te hebben gezien. Intussen schreef Brumsteede ons, wat hij tijdens zijn werk aan de schutting- heeft meegemaakt en moeten aanho ren. Zijn brief laten wij hier volgen: Om te beginnen dan de opmerkingen die „negatief" waren. Ten eerste de man die langsfietsend riep: „Rembrandt zal zich wel in z'n graf omdraaien!" Ik heb hem nageroepen, dat Rembrandt het heerlijk moest vinden eindelijk op zijn andere zij te kunnen liggen. Dan de man met het sombere gezicht, die van zijn fiets stapte, vijf minuten met een broeierige gelaats uitdrukking bleef toekijken en toen vroeg: „Noemen ze dat nou moderne kunst?" Ik zei: „Mijnheer, het is niet mo dern en het is geen kunst." Nog tien seconden bleef hij staan, toen is hij weer op zijn fiets gestapt. Hoeveel maal ik kleine vriendelijkheden van de dames heb gehoord in de stijl van: „Nou, U kent het hoor!", dat weet ik niet. Ook spraken moeders met kinderen heel dikwijls hardop om mij te laten horen iaat ze dachten, zo in het genre: Kijk eens, Piet, wat maakt die mijnheer een mooi schilderij!" Ook is er een kunstenaar langs gekomen die me in de ogen keek, op m'n schouder klopte en zei: „Bravo mijnheer, wij kunstenaars hebben al lang gewacht op opdrachten als deze!" Een jonge vrouw informeerde heel pre cies hoe ik het deed, was verwonderd dat ik de strakke contouren juist een beetje wegborstelde, ging van het andere trot Brumsteede aan 't nerk toir het effect bekijken, kwam toen weer naast me staan en zei: „Ja, daar was ik niet op gekomen." Een ventje dat naast me stond toe te kijken onthulde dat z'n buurvrouw een schilderes zuas, ze woonde tegenover hem in de straat. Een „gekke" ervaring xvas de ervaring met de „gek". Hij kxucm achter me staan en droeg een verschrikkelijk vet mormel van een hond op de arm. Opeens riep hij: „Dat worden allemaal chansons, mijn heer, al die tekeningen van U!" Ik vroeg hem wat hij bedoelde, en hij vertelde dat hij een liedjescomponist xvas. Dat nam ik nog grif, maar ik begon te twijfelen toen hij vervolgens zei: Luistert U wel eens naar de radio, naar de hoorspelen, mijn heer? Alle hoorspelen die de KRO, de A VRO, de VARA geeft zijn door mij ge schreven. Natuurlijk achter de gordijnen mijnheer! Trouwens, alle hoorspelen die ze in Parijs en in het buitenland spelen zijn ook van mij! En kent u de chansons van Charles Trenet? Die heb ik ook alle maal geschreven!" En toen begon hij te dansen, terwijl hij zong: „Tu es mon coeur, Paris!" Het schijnt, dat gekken gekken aantrekken het klinkt niet leuk voor mezelf!) xvant opeens hoorde ik de hond vervaarlijk keffen. Een jongeman met een simpele blik had het dier willen aaien. „Blijf van 'm af, hij bijt je!" zei de componist. „Dan moet je waarschuwen! Wat ben ik geschrokken. Hij beet bijna in me hand!", zei de jongen, en hij huilde haast. Ilt ben toen maar aan een van mijn andere tafe relen gaan penselen, luat verder weg, dat kon gelukkig met een schutting van 54 meter! En dan was er nog de ervaring met de jongen die juist aan zijn eindexamen bezig was. Hij begon opeens, ter introduc tie, me te bedanken, xvant voor Neder lands was een van de opgaven: „Het pret tige bezit van fantasie" (of iets in die geest, dat is nog na te gaan) en hij had dit onderwerp gekozen, uitgaande van de schutting. Wat schuchter verzocht hij mij toestemming me te interviewen voor zijn schoolblad. Juist kwam U aan met de mededeling dat er een persconferentie gehouden zou worden. Hij hoorde het en zuchtte: „IVat jammer, dan ben ik mijn primeur kwijt!" Hij heeft me later, op een caféterras, toch nog allerlei vragen gesteld. Dat is xvat ik me op het ogenblik herin ner. De blocnote met aantekeningen is momenteel onvindbaar Met vriendelijke groeten, w.g. BRUMSTEEDE

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 14