BIERFLITSJES KOPPELRAADSEL een niet MleöAAqse veRjARinqsvisite 16 Amsterdam 124-1954: Marjo Liesbeth, dochter van J. K. Kraak, laboratorium 124-1954: Maria, dochter van A. L. de Bruijn, brouwer Rotterdam: 17-3-1954: Maarten Hoyte, zoon van ir Tijs- sens 94-1954: Christine, dochter van J. Ch. v. Bochove, winkelvertegenwoordiger 10-4-1954: Peter Rudolf, zoon van ir Weis 184-1954: Anna Maria Angelie, dochter van Th. W. K. Konings, Eindhoven IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam 1-3-1954: Mr A. W. Luikinga, buitenland 15-3-1954: Mej. J. C. van der Zalm, keuken 18-3-1954: Mej. A. W. S. Gladder, afd. fles- senbier 1-4-1954: A. W. J. Mulder, hoofdboekhouding 54-1954: W. Pigeaud, portier fabriek 3-5-1954: Mej. C. L. Visser, afd. secretariaat en reserve telefoniste Rotterdam: 1-4-1954: Ir Pot, werkt. ing. 1-4-1954: P. L. Kobessen, vertegenw. win- kelv. 1-44954: Mej. N. Koole, koffiejuffrouw 14-1954: Mej. M. v. Deventer, postkamer 54-1954: Mej. O. v. d. Veer, fustencontr. 12-4-1954: Mej. J. 't Hart, fustencontr. 204-1954: Mej. E. A. Noordam, boekhouding 1-5-1954: M. J. Peters, tekenkamer 1-5-1954: Ir J. A. Loef fen, werktk. ingenieur 1-5-1954: B. W. Siemens, bedrijfsassistent ONZE DIENST VERLIETEN: A msterdarn 1-5-1954: Mej. M. Scherpenhuizen, export 1-5-1954: Mevr. A. G. JansList, boekhou- ding 1-5-1954: Mej. T. Hoezen, reclameafdeling 1-5-1954: H. Chambflle, labo ratorium Rotterdam: 31-3-1954: W. S. Brouwer, boekhouding 31-3-1954: Mej. G. Sinnemra, fustencontr. 31-3-1954: Mej. B. de Jager, koffiejuffrouw 31-3-1954: Mej. R„ v. d. Snoek, correspon dentie 34-1954: P. Kcuning, onderhoud I VASTE A ANSTELLING: Rotterdam: 1-4-1954: J. de Regt, ligkelder Amsterdam: 1-2-1954: J. H. Reiss, bottelarij 1-3-1954 :C. Heeren, bottelarij W. C. Mantel, auto-monteur 1-4-1954: J. de Waal, tapkelder J. N. van Rossum, chauffeur 1-5-1954: H. Vredenborg, tapkelder KOFFIE EN BIER I De bekende Franse ballerina Ludmilla Tsherina, zo wordt uit Hollywood bericht, heeft het antwoord gevonden op de hoge koffieprijs !zij drinkt bier bij het ontbijt! (Het Vrije Volk) KOFFIE EN BIER II Twee zielen één gedachte. Van een Franse ballerina in Hollywood naar een Rotter damse tramconducteur is tegenwoordig maar een stapje. In de tram vingen wij een uit lating op van een practische conducteur: „Ze motten het zellef wete, me vrouw en ik hebbe afgesproke dat we bier drinke in plaats van koffie99. Als de ballerina en de tramconducteur hun goede voornemens nu maar volvoeren Hieronder volgt de oplossing van het kop pelraadsel waarmede wij het U in ons vorige nummer lastig gemaakt hebben. UITSLAG HOUTVESTER EERWAARDE INTRODUCTIE NAAIGEREI EGELANTIER KETELSTEEN EDELSTEEN NAGESLACHT STIERKALF HANDLANGER ELSEVIER TAFELDRANK MOTORFIETS EENSKLAPS EIGENAAR SPREEKUUR TIENDELIG GARDEROBE EENDRACHTIG TEGENHANGER AARDKORST PASTORIE TREEPLANK EENSGEZIND BOTERKOEK ISOLEMENT ENSEMBLE REGENBOOG Er waren meer goede oplossingen dan wij verwacht hadden en wij hebben daarom het aantal prijzen verhoogd tot zes. Ook om deze zes prijzen moest echter nog worden geloot. De winnaars en winnaressen zijn: Mej. N. Snieder, afd. Boekhouding Amster dam, H. M. Versteeg. Hoofdboekhouding Amster dam, A. A. v. Roon, Bankwerkerij Amsterdam, Mej. V. J. v. d. Sluis, Boekhouding Rotter dam, A. C. v. Krimpen, Garage Rotterdam, P. Monsma, Onderhoud II Rotterdam. Alle prijswinnaars ontvangen een fraaie Delfts blauwe bierpul. Proficiat! De chef van ons laboratorium te Amsterdam, de heer Münichsdorfer. vierde op 24 April j.l. zijn zestigste verjaardag. Hij zorgde hierbij voor een grote verrassing door het aanbieden van een vioolconcert aan de technische staf, assistenten en bazen met hun dames, waarbij de heer Münichsdorfer als solist optrad. Zoals hij zelf bij de opening van deze avond opmerkte was het idee bij hem opgekomen, aangezien hij dit jaar een kroonjaar had be reikt. Verder vooral om dank te brengen voor het feit, dat allen door hun werklust, initiatief en het bewaren van de goede har monie onder elkaar er zoveel toe hadden bijgedragen om aan de zware eisen, die onge twijfeld in de afgelopen zomer aan hen waren gesteld, te voldoen. Het programma bestond uit een sonate van Handel, Beethoven en Grieg. De begeleiding was in handen van de concertpianiste Sini van den Brom. Dit concert is een groot succes geworden. De heer Münichsdorfer was deze avond wel bij zonder op dreef, zowel muzikaal als tech nisch. Hij kon zich dan ook ten volle geven door de voortreffelijke begeleiding van de pianiste. Er ging bezieling uit van dit musiceren, wat zich ook manifesteerde in de grote aandacht tijdens het concert en het hartelijke applaus, dat opklonk na elk werk. Tijdens de korte pauzes werd het natje en droogje van deze wel zeer drukke verjarings visite verzorgd door de gastvrouwe van deze avond, mevr. Münichsdorfer, met assistentie van Schutter, Botman en Jopie Nobbe, een taak, waarvan zij zich voortreffelijk kweten. Aan het einde van dit concert werd aan de jarige als dank een fraaie fruitmand en aan tie pianiste bloemen overhandigd, waarbij de heer Kruse op de hem eigen wijze een gees tig speechje afstak. Daarin werd met nadruk gevraagd om een dergelijk concert in de toekomst te herhalen, waarbij de wens werd uitgesproken, dat deze fruitmand mocht bijdragen tot algeheel herstel van de heer Münichsdorfer, hij is na melijk al geruime tijd onder doktersbehan deling. De jarige gaf hierna nog een toegift, waarna als verrassing de pianiste ons vergastte op een magnifieke vertolking van een prelude van Debussy. Hierna bleven de meesten nog een paar uur gezellig bijeen, en behoorde deze mooie avond weer tot het verleden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 16