van onze veReniqinqen AMSTERDAM ROTTERDAM „S.C. TAFELTENNIS Ons eerste herenteain is op de derde plaats geëindigd en kan in de 3e klasse zeker mede als een der sterkste teams worden aangemerkt. Jammer dat door ziekte het team maar zo zelden volledig is uitge komen. Het eerste damesteam bleef bij de heren niet achter want ook zij eindigden op de derde plaats. Een grotere prestatie was haast nog dat de dames Stap. Pastoor en Schoemaker alle wedstrijden gedrieën aan de groene tafel verschenen. Het tweede damesteam speelde eigenlijk pas de tweede competitie helft volledig en de dames Seger, Wilschut en Groenman behaalden een eervolle middenplaats in de vierde klasse. Aan de damestienkamp de 10 beste dames van Amsterdam derde klas werd door mej. Schoemaker op uitnodiging van het afde lingsbestuur deelgenomen. Ze wist in deze wedstrijden de 5e plaats te bezetten. Bravo Hanny. BRIDGE Twee wedstrijden speelden we. Twee grote wedstrijden. Eén tegen de Marine, een weer echt gezellige drink-, eet- en bridgeavond. Onze mensen schenen de tegenstanders wat onderschat te hebben want terwijl de HBMers anders in de ontmoeting met de Jantjes nogal aardig uit de hoek komen, waren de Marinemensen ons nu toch de baas. Een revanche hebben we echter hierdoor weer tegoed en tegen deze achtergrond gezien Nou ja. En dan kwamen we uit tegen onze Rotterdamse bridgende collega's. Dat was een dag. [a een dag want na 's middags ontvangen te zijn op de schermzaal maakten we onder prachtige weersomstandigheden een zo bekende Amsterdamse grachtentocht met één van Kooy's luxe motorjachten. Daarna een door onze directie aangeboden brood maaltijd. Nou dat ging er na de auto- en bootreis best in. En toen de grote strijd. De Amsterdammers waren wel wat zenuwachtig gestart want we hadden net gehoord dat de Rotterdammers een reuze prijs in de bedrijfscompetitie in Rotterdam gewonnen hadden. Maar we bridgeten wat we konden; ik geloof de meesten praatten ook wat ze konden want het Waterlooplein op marktdag was rustig vergeleken met de drukte in onze schermzaal en dat bleek achteraf nogal heel wat want hel eindresultaat was een 8—6 overwinning voor Amster dam. Prettig voor ons natuurlijk, maar het allerprettigst was toch niet het resultaat maar de verbazend gezellige en aardig dag welke wij als Amsterdamse en Rotterdamse broertjes en zusjes van de grote Heineken's familie tezamen gehad hebben. Van de persoonlijke prijzen gingen die voor twee viertallen naar Rotterdam en voor één de echtparen Mars en van Rooyen naar Amsterdam. Vermelden we nog dat de voorzitter der Rotterdammers, de heer van Hoffen. in een hartelijk dankwoord Amsterdam bij de behaalde overwinning een keurige beker aanbood. Ook hier staat natuurlijk voor het najaar weer een revanche op het programma. KLAVERJASSEN De competitie is na een serie genoeglijke wedstrijden weer geëin digd met een plaats in het wordt traditie de middenmoot. BILJARTEN Van dit front weinig nieuws. Waar blijven onze cracks. SCHERMEN Ook hier loopt alles op wieltjes. De met ons samen schermende mensen blijken niet alleen prettige schermers maar ook genoeglijke mensen voor een clubavond. Dit bleek op het jaarfeest, van de sport club, waar een aantal hunner waren geïnviteerd en die toen prima met onze club meededen. De „Muzanto's" zorgden voor een aardig voorprogramma terwijl „The shooting stars" er met balleider Nico Burgers een trouvaille na 12 uur prima de gang in hielden. Een zeer geslaagd jaarfeest inet een verhoudingsgewijs behoorlijke opkomst van onze leden. LAWNTENNIS En nu is de winter weer achter de rug. de lawntennissers spelen reeds weer enige weken op „Redcover". De animo is groot. Met een 20-ta' leden spelen we dit jaar Donderdagsavonds op drie banen. Wc trainen reeds weer voor de Robaver-dual meet. VOETBALVERENIGING „H.B.B." Zaterdag 3 April j.l. vierde H.B.B. haar 27-jarig bestaan in de Raads- kelder van de brouwerij. Er heerste onder leiding van de heer J. v. d. Berg, geassisteerd door een accordeonist als van ouds weer een vrolijke stemming, die tot diep in de nacht voortduurde. Ook de tombola, waarbij vele nuttige huishoudelijke prijzen uitge stald lagen, was een groot succes. Tot slot een woord van dank aan Directie en alle medewerkenden, die zorgden, dat H.B.B. weder op een geslaagde avond kon terugzien. F. S H.B.B. voetbalde dit jaar met afwisselend succes en eindigde in het midden van de ranglijst in de derde klasse van de Rotterdamse Voetbalbond. Zondag 9 Mei ontvingen onze Rotterdamse voetballers het voetbal elftal uit Amsterdam, terwijl ook de veteranen van beide brouwe rijen elkaar ontmoetten. De wedstrijden hadden plaats op het terrein Vreelust en de buit werd eerlijk gedeeld: de Amsterdamse veteranen en de Rotterdamse ..broekjes" wonnen hun wedstrijd. Na afloop was er een bijzonder gezellige bijeenkomst in de Raadskelder van onze Rotterdamse brouwerij, waar ondermeer werd vertoond een film van de wedstrijd Nederland—Hongarije. BRIDGEN Vrijdag 23 April 1954. Succesvolle avond voor de .eerste twaalf" van onze bridgevereniging. Het winnen van een grote wisselbeker is - geen gemakkelijke op dracht. Toch is de beker thans voor een jaar bij ons terechtgekomen. Een beker, die in 1949 tijdens het 50-jarig jubileum van het Centraal Bureau G.A. werd ingezet. Achtereenvolgens ging deze trophee naar Telefoon, Centr. Bureau, Americano, Telefoon, Van Berkel en thans dus Heineken. Bravo, volgend jaar opnieuw proberen. Wedstrijd Amsterdam—Rotterdam: 8—6. Zaterdag 24 April 1954. Als Rotterdammers zijnde voelen we de uitslag wat somber aan, doch zij zinkt in het niet als we denken aan de voortreffelijke dag, die onze Amsterdamse collega's ons hebben aangeboden. Wij hebben eerst vijf kwartier door de Amsterdamse grachten gevaren, waarbij we eensgezind genoten hebben van de attractie, die deze rondvaart biedt. Vervolgens een prima maaltijd op de brouwerij, aangeboden door de directie. Rotterdammers staan bekend als flinke eters, maar daar was dik op gerekend. De hoofdschotel van de dag zou echter de krachtmeting tussen Am sterdam en Rotterdam zijn. Voor de gewonnen partijen met het meeste aantal matchpuntenverschil waren fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Wij Rotterdammers mogen een pluim zetten op de gehele organisatie van Amsterdam, want ook de bediening was voortreffe lijk, de spellen werden vlot gespeeld, kortom het was ,.af". Na afloop van de wedstrijd bleek, dat Amsterdam met 8—6 had gewonnen. De individuele prijzen gingen naar het eerste en zevende team van Rotterdam en het vijfde team van Amsterdam. Nadat respectievelijk de heer Stap en de heer van Hoffen het woord hadden gevoerd, waarbij de laatste spreker de bridgeclub van Amsterdam een beker aanbood werd de thuisreis aanvaard. Het was een schone dag! REIS VERENIGING „VERS VAN 'T VAT" Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar wederom een autobustocht worden gemaakt en wel op Zondag 4 Juli. De route is als volgt: Rotterdam, Gouda, Utrecht, Amersfoort (koffiedrinken), Hoevelaken. Nijkerk. Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet. Halfweg, Vierhou ten. Gortel, Nieren, Apeldoorn, Hoenderlo, Otterlo, Ede, Wouden berg, Utrecht (diner), Gouda, Rotterdam. Voor hen die in Rotterdam-Zuid woonachtig zijn vertrekt een bus om 6 uur 45 van het Colosseum theater. Voor de Westen-bewoners om 6 uur 45 van de Matheneserlaan hoek Vierambachtsstraat. Ver trek brouwerij 7 uur. Na 1 Juli kunnen weer enige nieuwe leden aangenomen worden. Geeft U op bij ondergetekende. J. ZWANENBURG 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 14