Wie verre reizen doet kan veel verhalen AMERIKA KIEST HEINEKEN 12 Onze export manager, de heer Weymarshausenmaakt op het ogenblik een grote reis naar het verre Oosten. Uit hel Taj Mahal Hotel te Bombay schreef hij ons een brief, geen zakelijk epistel maar een relaas van zijn persoonlijke ervaringen in Bombay. Wij willen U dit verhaal bepaald niet onthouden. ,.I)ii is dus geen zakelijke brief; ik ben veel te emotioneel op het ogenblik om iets zake lijks te kunnen schrijven. Ik ben n.l. zo ge lukkig geweest om in l dag (IJ weet niet wat dat betekent in dit land); ik herzeg om in 1 dag de bezitter te worden van een „Visiter's Permit R 2420 to possess and use foreign liquor for personal consumption". Gewoon gezegd betekent dit. dat ik 9 flesjes bier mag drinken. Eén van de 7 bepalingen aan de licence verbonden, die 6 Rupees kostte -|- 1 aansteker, luidt: „The Permit- holder shall not get drunk in any public place"!!! (met 9 flesjes in 4 dagen). Dit land gaat, te oordelen naar deze per- in hellende e\i naar m'n ervaringen bij de douane, te gronde aan de vele papieren. Stel je voor, dat je een folio vol met vragen 3 X in moet vullen (hoe de kleur van je ogen is, enz., enz.). Ze weten nog niet van carbon papier af, want precies dezelfde 18 vragen moet je 3 x achtereen invullen. Ik vroeg om een carbon net je, maar dat zou geen uit komst bieden, want er was wat slordig gestencild op die formulieren, zodat op hel ene formulier dezelfde vraag veel hoger of lager was afgedrukt dan op het andere. Toen Toen een bloembollenhandelaar on langs uit de Verenigde Staten naar Europa terugkeerde, maakte hij de reis met de nieuwe oceaanreus „United States", hel snelste en naar men zegt modernste schip, dat op de transatlantische dienst in gebruik is (het is sinds enige tijd in het bezit van de Blauwe Wimpel voor de snel ste overtocht). Wat de Hollandse zakenman op die reis het was zijn eerste met dit luxueuse zeekasteel het meest opviel was hel feit, dat aan boord vrijwel uitsluitend Heineken's bier werd ge dronken, terwijl toch ook Amerikaanse bieren verkrijgbaar waren. Is er mooier getuigenis denkbaar voor de hoge kwaliteit van ons product, dan dat het met zo duidelijke voorkeur wordt genuttigd op een Amerikaans schip van een Amerikaanse maatschap pij met overwegend Amerikaanse pas m'n hoed van ergernis over m'n ogen begon te zweten, kwam de klap op de vuurpijl: ik moest alle formulieren weer overschrijven, maar nu met inkt i.p.v. potlood. Toen heb ik gevraagd wat „welcome to Bombay" eigen lijk betekent. Dat staat n.l. in hartelijke letters boven de Customsbuilding in al z'n onwaarachtigheid geschilderd. De ambtenaar grijnsde en accepteerde m'n potlood papie ren. Toen nog 2 andere papieren ingevuld en na 5 kwartier stond ik buiten! Ik zal nooit meer klagen over ambtenarij in Holland en trek hierbij plechtig terug alles muren, want je kunt nooit weten, vooral na die overtreding met „zonder jas". In het vliegtuig van de „Indian Airlines" kregen we een gebakdoos op onze schoot, waarin allerlei viezigheid was verpakt in rood papier, wat wij met Kerstmis gebruiken voor goedkope etalages. Het was zo door en door rood, dat de pasteitjes en andere din gen, die er in zaten er ook rood van waren geworden, maar wat zou dat. Geen mes of vork, zodat de hele tomaat, die je met je tanden moest klein maken, uitbun dig uitelkaar spatte, bijna op de sierlijke sluier van de India'se, die naast mij zat (met 7 gouden armbanden alleen al aan de rech terkant). Wat ik ook voor het eerst van m'n leven meemaakte is, dat het vliegtuig juist zou op stijgen na een kwartier proefdraaien, enz. toen de stewardess ontdekte, dat er 2 passa- Bombay wat ik in andere landen op dit gebied heb gescholden. Iedere keer als ik nu een biertje ga drinken, ga ik eerst naar een soort kantoortje in de bar en daar wordt op m'n licence genoteerd, dat ik een flesje bier dronk. Een andere m.i. schrijnende onrechtvaardig heid mij heden aangedaan is, dat ik in een keurig brandschoon hemd met das niet in de eetzaal werd toegelaten zonder jas; wat wel mag is een bush-shirt (zo'n fladderend hemd uit je broek, korte mouwen, hals open en zonder das!!!). Overigens is dit een uitstekend hotel, met 21 voorschriften in je kamer van hoe je je als gast behoort te gedragen; ze mogen je er o.a. zonder opgave van redenen uitzetten; ik loop maar wat schuw en onopvallend langs de giers te veel in zaten en dat die 2 dus ergens anders heen moesten dan naar Bombay, 20 x werden we geteld, alle tickets 2 x gecontroleerd, maar alle waren voor Bom bay. Toen maar weer terug naar het kantoor gefladderd; het hele kantoor aan boord en iedereen zei, dat het niet zijn fout was. Er waren er 2 vergeten bij het administreren!!! En dat allemaal bij een temperatuur, waarbij ons waaiers werden toegediend." WEYMARSHAUSEN Dank, heer Weymarshausen, voor dit verslag uit Bombay. Wij hopen nog meer van U te horen want Uw reis is nog niet teneinde en wie weet hoe Uw belevenissen in Singapore en Tokio zullen zijn!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 12