ui in ni iti:ii:i! 4 den Weled. Heere meynöeRt Bothoven die op 15 February 1954 veertigh jaeren in 't Bier sat. 1VJeyiulert, die vóór veertigh jaeren Aentradt op het Bierkantoortjen Naulyckx onder uyt syn broeckjen. Naulyckx boven uyt syn boordtjen Meyndert die als crullenjonghen Deedt zo veelderhande saecken Die een jonghste elerck syn leven Soet en bitter conden maeken Die voor syn gesnorde baesen Naer de Aelbert Cuyp moest loopen Om aen t Craempjen soute haeringh Of een suure Bom te coopen; Die alleen met const- en vliegwerck j\ Syn cantoorkruck con bestyghen, x Naedemael dat dingh so hoogh was, Dat ervan de hick soudt kryghen Die met veel te cleyne handen Schreef in veel te groote boecken. Meyndert moest in l sivaere Leven Self syn eyghen ivegh maer soecken! Syn compas was goedt in orde Want daer groeyde in die jaeren Uyt het onaensienlyc clerckjen Eén der hechtste Steunpilaeren an de Saeck! Men siet syn naem nu Met Pépé en slruyse haelen \Onder acten en Quitantien Brieven en Proces-Verbaelen. In de moeylyckste Transactiën Wil men graegh syn Meeningh hooren Die in t Sweet syn Voor en ploeghde. Ooghst nu eyndlyck t rype Koor en! Blyf nogh vele Jaeren by ons, Wercker van den ouden Stempel Jaerlycks stappen soveel Lieden Voor het eerst over de Drempel Van t cantoor. Wees hun een Teecken Van hetgheen is te bereycken Als je Harsens in je Hoofd hebt En twee Ooghen om te kycken! vdz Zoals onze lezers bekend zal zijn is in Duitsland bier een méér alge meen geliefde drank dan in Neder land. Men drinkt het bij allerlei ge legenheden, bij vorst en hittegolf, bij een feest en als men bezig is met een wetenschappelijk probleem. Dit heeft een Duitse dokter, die bier als de meest gangbare drank voor de mensheid aanduidde, eens ge bracht tot de volgende ontboeze ming: Is een bierdrinker gezond, dan drinkt hij bier omdat hij zich zo flink voelt; is hij ziek, dan drinkt hij bier omdat het de genezing be vordert. Heeft hij dorst, dan drinkt hij bier omdat bier daartegen helpt; heeft hij geen dorst, dan drinkt hij omdat er met hem iets verkeerd moet zijn en hij daarom de oude dorst moet opwekken. Is hij hongerig, dan drinkt hij bier omdat het voedzaam is; heeft hij geen trek, dan drinkt hij het omdat het de spijsvertering bevordert. Heeft hij het warm, dan drinkt hij bier ter afkoeling; heeft hij het koud, dan drinkt hij het omdat hij er warm van wordt. Is hij opgewonden, dan drinkt hij het omdat het hem kalmeert. Heeft hij te veel bier gedronken, dan drinkt hij nog meer omdat het het beste middel voor de maag is en als hij te weinig bier heeft gedron ken, dan is hij er snel bij om een glaasje te pakken. Bij een begrafenis of een sombere bui, drinkt hij bier omdat het vro lijke gedachten opwekt, maar is hij in een al te vrolijke stemming, dan drinkt hij het omdat het hem weer tot zichzelf brengt. Vóór een wijnfeest drinkt hij bier, omdat men bier na wijn niet drin ken kan. Of het mooi weer is of dat het regent, of het zomer is of win ter, in verband met de weersge steldheid wordt altijd bier gedron ken. Aan een oude man geeft het bier jonge kracht. Aan een jonge man geeft het het gezag van de ouder dom. Lijdt hij aan slapeloosheid, dan drinkt hij bier voor de goede nacht rust; is hij slaperig, dan houdt het bier hem wakker. Kortom de echte bierdrinker weet voor elke gelegenheid zijn dronk te motiveren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 4