SINT NICOLAAS op de Brouwerij te Rotterdam 9 Zondag 6 December bood de Directie aan alle kinderen van 3 t/m 13 jaar van personeesleden een St. Nicolaas- middag aan in de grote garage van de brouwerij. Deze middag werd eerst opgeluisterd met het vertonen van acrobatische toeren en poppenkast, waarbij de kinderen uitbundig plezier hadden. Nog klinkt mij het gebrul van de kinderen in de oren als de acrobaat vroeg kan ik dat niet en zij prompt uit alle macht rie pen dat kan je niet, dat kan je niet en hier en daar werd er nog bijgeroepen lekker niet, lekker niet. Nadat in de pauze door lieftallige meisjes van de balletgroep de kinderen getracteerd waren op chocolademelk en diverse ver snaperingen schreed plotseling St. Nicolaas vergezeld van twee Zwarte Pieten de garage binnen. Toen St. Nicolaas Rinus Lodders met zijn accordeon ontdekte vroeg hij hem alras enige Sinterklaasliedjes te spelen, waarbij de kinderen uit volle borst meezongen. Daarna vroeg hij welke kin deren een liedje bij hem wilden komen zingen en wie dacht: nu durft er geen één, kwam bedrogen uit, want van alle kanten werden vingertjes opgestoken. Jammer was het dat de goed heilig man nog meer kindertjes moest bezoeken, zodat hij maar enkele kindertjes kon aanhoren, maar deze zongen dan ook zeer goed. Na het vertrek van St. Nicolaas met zijn beide Zwarte Pieten werden er goocheltoeren vertoond en tot slot werd er door de kinderen nog hartelijk gelachen om het optreden van het dansende paard. Bij het naar huis gaan kregen alle kinderen nog een extra verrassing en zij mogen dus weer, evenals vorige jaren, op een gezellige en geslaagde middag terugzien. Aan de Directie een woord van dank voor de aangeboden middag, alsook aan alle mede werkers! sters) die be langeloos hun best heb ben gedaan om deze middag voor de kinde ren te doen slagen. F. S.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1954 | | pagina 9