Heineken de Venezuela HEINEKEN'S PERSONEELSBLAD November 1953 - No. 18 Redactie-adres: Heineken's Brouwerij, Amsterdam, Mr K, L. Beyen Heineken's Brouwerij, Rotterdam, R. Vestergaard CTaterdag 3 October j.l. was het een grote dag voor onze brouwerij in Caracas. Op deze dag teerden n.l. de nieuwe uitbreidingen en installaties in tegenwoordigheid van de heren Honig en Ter Haar officieel in gebruik gesteld, waardoor ook deze brouwerij nu in staat is locaal gefabriceerd Heineken's bier op de markt te brengen. Volgens plaatselijk gebruik werden de nieuwe gebouwen en machines eerst door de Aartsbisschop van Venezuela ingezegend. Vele autoriteiten, directies van bevriende industriële bedrijven en persoonlijke vrienden en leden van de Raad van Bestuur, in totaal ongeveer 600 personen, hadden gebruik gemaakt van de uitnodiging om de plechtigheid bij te wonen. Na de inzegening heette de heer Rinkel de aanwezigen welkom, waarna Di Cristobal L. Mendoza, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de brouwerij, een rede uitsprak. Vervolgens werden de machines in bedrijf gesteld en werd een dronk uitgebracht op het heil van de nieuwe fabriek. Gedu rende bijna een uur waren de bezoekers vervolgens in de gelegenheid de nieuwe machines en kelders te bezich tigen. De opening werd via de radio en televisie uitgezonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1953 | | pagina 1