7 naar hem terugverlangd, omdat ik daar mijn kamer moest delen met kakkerlakken en je kunt een die renvriend zijn, maar het wordt overdreven om ook in dit vette langzaam kruipend griezelig geschapene met zijn lange „snorharen" de natuur te waarderen, als je 's morgens je pantoffels aantrekt en je merkt aan het gekriebel, dat ze bewoond zijn. Tot zover mijn poging om lezeressen een beetje te laten griezelen. Ik begon te vertellen, dat ik een zevental markten van het H.b. bezocht; het waren Italië, Nigeria, Dahomey, Togo, Goudkust, Sénégal en Marokko. Won derlijk is het als je in al die gebieden ongevraagd verteld wordt, dat het de mensen toch zo goed smaakt en dat je voornamelijk in de bars en restaurants van Nigeria en Goudkust telkens weer èn links èn rechts de kreet hoort: „Boy, Small Heineken, Large Heine- ken", waaraan dan nog vaak het woord „Quick" wordt toegevoegd; men zit er blijkbaar om te sprin gen. Op de vliegtocht naar Dakar hebben we geprobeerd door heel laag te vliegen de kudden olifanten, die daar vaak vertoeven, aan het lopen te krijgen, maar die waren er met de „weekend" zeker op uitgetrok ken, want ik heb ze niet gezien; deze teleurstelling werd getemperd toen we landden in Robertsville, een mij toen en U misschien thans nog onbekend plaatsje in Liberia, waar de Air France de passagiers een lunch mitsgaders twee kleine flesjes Heineken's bier aanbood. Hiermee wil ik maar zeggen, dat vaak waar en wanneer je het helemaal niet verwachtte, plotse ling dat vertrouwde groene etiket weer opdook. Vanzelfsprekend bezocht ik de mooie brouwerij in Lagos en voor zover de Heer Hartsuyker het nog niet deed, breng ik alle lezers van VERS VAN 'T VAT de hartelijke groeten over van de „Happy Heineken Family" aldaar. Interesseert het U nog te horen, dat de Heer East wood en ik een keer van Lagos naar Ibaden vlogen met een zo klein vliegtuigje (1 motor, 1 piloot en slechts plaats voor 8 passagiers), dat we zorgvuldig werden gewogen voor we instapten en links en rechts gerangschikt werden naar gewicht? Het werd mij toen wel duidelijk waarom mijn reisgenoot nog maar een extra ongevallenverzekering gesloten had en ik heb met klinische blik de piloot maar eens op embolie gekeurd. Zelf ben ik ook nog in de verleiding gekomen om iets aan mijn verzekeringen te laten doen nadat ik bij herhaling had gehoord, dat er in Nigeria nog kanni balisme voorkomt en je mits voldoende mals als „sweet meat" op de markt kan worden geëtaleerd, maar de Heer Lens van Rijn was zo vriendelijk ter geruststelling te vertellen, dat deze zeer speciale vorm van eetlust niet meer voorkomt in de streken die ik zou bezoeken. Ik bemerk tot m'n schrik, dat ik vermoedelijk al over veel te veel ruimte heb beschikt en wegens het gefronste voorhoofd van de Redactie moest ik het hierbij maar laten. W. DE HUISVROUW IN DE TROPEN. De tropen bieden niet alleen de heren der schep ping vaak onverwachte moeilijkheden, ook de huis vrouwen weten hiervan mee te praten. Mevrouw Benne schreef onze redactie uit Lagos een brief met verhalen waarom men achteraf wel hartelijk kan lachen, doch die als men er zelf voor zou staan een diepe frons op het voorhoofd, zelfs van de meest geduldige huisvrouw, zou brengen. De properheid van een Hollandse huisvrouw is we reldvermaard, maar de inheemsen in Lagos achten het sop der babyluiers fris genoeg voor een goede beurt van de vliegenkastWe hoeven op dit punt overigens niet zo erg ver van huis te gaan, want welke Hollandse vrouw ziet niet met ontsteltenis naar de glasgordijntjes van vele Londense woningen? Omge keerd zal men onze Hollandse aard in het buitenland ook wel eens met een vriendelijk meewarige blik beschouwen. Vriendelijk meewarig, omdat buiten landers nu eenmaal veelal beleefder zijn dan wij. Het is in de tropen gewoonte, dat de huisvrouw over personeel beschikt en dan zou men geneigd zijn te zeggen blijft er natuurlijk veel vrije tijd over. Maar dat valt erg tegen, want er is veel naai werk te doen omdat de lappen stof tamelijk goed koop zijn, maar confectie (b.v. kinderjurkjes) schreeuwend duur is. Lagos kent een zeer eenvoudige wijze van perso- neelwerving. Heeft men een „steward" nodig, dan zeg je dit je tuinman en de volgende dag ben je voorzien. Of je tevreden bent hangt van je eisen af en of je geboft hebt, want er is goed en slecht huis personeel. De brief van Mevrouw Benne is te lang om in zijn geheel te publiceren, maar wij willen er nog even uit aanstippen, dat de negerwoningen in Lagos de toets der critiek nog lang niet kunnen doorstaan en achter blijven bij wat bijv. op dit gebied in Indo nesië bestaat. De heer Scholl van de Baardse Trading Co. Inc. reikt de Heineken's beker uit aan de biljartkampioen van Aruba.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 7