5 gen waren vuil, niet alle flessen waren groezelig en er waren bottelaars, die op hun primitieve wijze een roerende zorg voor ons product aan de dag legden. De vlotheid, waarmee in luttele jaren tijds vrijwel elke bottelaar op het in de brouwerij gebottelde bier is overgestapt, pleit eveneens voor dit gevoel. Want een vak opgeven is altijd moeilijk, óók als men overtuigd is, dat vasthouden aan oude tradities een roeien zou zijn tegen de tijdstroom in En daarom: de onbekende bottelaar heeft zijn mo nument verdiend! Hij heeft het gekregen en het siert de wand in de kamer van de Heer Bolhoven. vdz hele land, hebben de brouwerijen hun grote, vol automatische flessenbierfabrieken met enorme capa citeiten, waarvan onze bottelarij in Rotterdam wel de modernste, de machtigste is. De techniek en de hygiëne hebben de slangetjes-bottelaars verdrongen en het schilderij, dat in één der Amsterdamse kan toorlokalen hangt en dat hierbij is gereproduceerd, vormt slechts een herinnering aan een tijd die zó dichtbij, toch reeds zo veraf lijkt. En toch moeten wij dat schilderij ook nog beschou wen als een stille hulde aan een pioniers-generatie van vakmensen, die, vooral in de provincie, de brou werij heeft helpen groot maken. Want niet alle slan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 5