op eigen eRf ALLES IS VERGANKELIJK 2 Herkent U, hetgeen is afgebeeld op deze foto's, Rotterdammers? Enigen zullen antwoorden neen Anderen, het grootste aantal ja Het is de stoommachine van onze Brouwerij in Rotterdam. Een machine met een vermogen van 600 P.K., gebouwd in het jaar 1903. De laatste jaren stond deze machine als reserve. Wanneer het nodig was, werd zij in be drijf gesteld en zij voldeed te allen tijde aan de ver wachtingen. Het was steeds een impo sant gezicht deze machine te zien draaien. .Personen, die op excursie waren, ston den met „open mond" naar dat grote draaiende wiel diameter 5.25 m vlieg wiel te kijken. Thans behoort dit tot het verleden, de machine is gesloopt en over enige tijd zal er voor in de plaats een stoomturbine staan opgesteld. Het verdwijnen van de trouwe machine, die ons bijna vijftig jaren lang nooit in de steek had gelaten, ging ons wel aan het hart, vandaar dit „in memoriam". De L.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 2