EXPORT VAN BIER IN DE LOOP DER EEUWEN 14 BIERFIATSJ ES. PRODUCTIEVERHOGING De waard nan een dorpje in de buurt van de Engelse plaats Sandringham beloofde liet plaatselijke voetbal elftal een liter bier per man voor ieder goaltje, dat zij in een wedstrijd tegen een naburige club zouden maken. Zijn collega uit de woonplaats van de tegen standers beloofde, zodra Ilij dit hoorde, betzelfde, met bet gevolg dat de wedstrijd eindigde met een stand van 23-24. HET BIER WAS BEST. Al de lege blikjes bier, die de G.I.'s de Amerikaanse soldaten tijdens de oorlog in de bodem van het eiland Goeam hebben achtergelaten, mallen het op sporen van achtergebleven landmijnen tot een „hon- denbaan". Dit opsporen gebeurt met een apparaat, waarmee men de bodem afzoekt en dat een zoemtoon voortbrengt, zodra het een metalen voorwerp signa leert. Op Goeam, waar de luchtbasis Tumon Bay wordt uitgebreid, worden de mensen van de Genie beslist boos, wanneer men achteloos het woord zoem toon" gebruikt. De stand is er n.l. 1000 tegen één, d.w.z. men vindt er 1000 lege bierblikjes tegen één landmijn. BIERFLESJES. Een 67-jarige gepensionneerde mijnwerker uit Butte, in de Amerikaanse staat Montana, houdt er een eigenaardige liefhebberij op na: hij verzamelt bier flesjes, ongeopende wel te verstaan. Hij heeft al 307 verschillende merken bij elkaar. PINTJES MET KLOKGELUI. De waard van het hotel „De Klok" ergens in Enge land is, zoals de naam van zijn zaak reeds aanduidt, een groot liefhebber van klokken. Hij heeft op zijn tapkast een complete beiaard hangen en geeft zo nu en dan tot vermaak van zijn gasten een stukje beiaard- muziek ten beste. Er staat ook een grote klok op de tapkast, die alle andere in geluidssterkte overstemt. Maar dit is dan ook de klok, waarop de klanten een slag geven wan neer zij nog een vers glas schuimende Pale Ale willen hebben. GEBOREN: Amsterdam: 16-2-'52 Edwin, zoon van H. C. Booter (chauffeur verkoper) 2-3-'52 Kees Jan Albert, zoon van C. W. van de Griendt (verkoopleider) 12-3-'52 Rudolf, zoon van H. Roland (boekhouding) 22-3-'52 Catharina Cornelia Lamberta, dochter van A. T. de Boer (onderhoud I) 26-3-'52 Marianne Elisabeth, dochter van H. Duiker (secretariaat). Rotterdam: 5-l-'52 Geertruida Gerharda, dochter van A. Vrugte- veen (vertegenw. winkelverk.) 16-2-'52 Johanna, dochter van J. W. Wigmore (water reiniging) 24-2-'52 Geertruida Maria, dochter van J. H. F. Hen- sen (emballageafdeling) 3-3-'52 Robert, zoon van J. van Noord (garage) 16-3-'52 Annetje, dochter van J. Kuhn (legkelder) 25-3-'52 Johannes Pieter, zoon van J. Kasteelen (ga rage-werkplaats). IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: l-3-'52 Mej. E. de Jong, boekhouding. l-4-'52 Th. W. Maandag, ass. verkoopl.prov. 15-4-'52 Mej. M. Korlaar, steno-typiste. 16-4-'52 C. H. Angenent, expeditie. Rotterdam: l-3-'52 P. R. Tompkins, ass. boekhouding. 17-3-'52 H. Kuikman, vertegenw. winkelverk. ONZE DIENST VERLIETEN: Amsterdam: 15-4-'52 Mej. J. Gemser, steno-typiste. Rotterdam: 31-3-'52 P. J. Verboom, ass. Ir. Büchli. IN MILITAIRE DIENST TRADEN: Rotterdam: l-4-'52 J. Allart, ass. boekhouding. J. W. van Buuren, ass. expeditie. 3-4-'52 A. Tuk, ass. accountant. Anno 132 Anno 1332 Anno 1932

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 14