JUBILARISSEN 1 13 "'MIIIMI|||||HMiniM||||||lM||||H*>M|||||II||||||l "IIIHImillIll»,millMill.milIIHI»mil»..millmilill»,,II„mil.mill»,„mil»,....' C. SMIT, le Koeler, Amsterdam, 17 Maart 1952 25 jaar W. UITERMARK, Terreinchauffeur, Amsterdam, 31 Maart 1952 25 jaar G. SCHUTTER, Cantinebaas, Amsterdam, 9 Mei 1952 25 jaar W. A. TARMOND, Pekkerij, Rotterdam, 3 April 1952 40 raar Mej. D. M. MEIER, Chef afd. fust-contróle, Rotterdam, 1 April 1952 25 jaar H. A. VERBERNE, Onderh. Geb., Amsterdam, 14 Maart 1952 25 jaar N. G. v. GEILSWIJK, Chauffeur, Amsterdam. 31 Maart 1952 25 jaar H. VAN ZUYLEN, Hoofdboekhouding, Amsterdam, 2 Mei 1952 25 jaar H. BUIS, Voorman flessen, Amsterdam, 31 Maart 1952 25 jaar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 13