van onze veReniqinqen AMSTERDAM 10 S.C. TAFELTENNIS. De competitie is weer ten einde. Resultaat: geen kampioensteams en ook geen ploegen die degradeer den. En om het nu maar even op de volgorde af te doen, ons eerste damesteam zakte de tweede helft der competitie danig af. Na aanvankelijk tot de mid dengroep behoort te hebben zijn de Dames Pastoor, Martens en Groenman nog maar net een degradatie ontlopen. De oorzaak? Wel, mej. Pastoor liep geel zucht op, deed het verder met wat karnemelk en beschuit en tennist na deze verslapping al twee maan den niet meer. Wilma, een spoedig herstel toegewenst! Voorts verkoos mej. Groenman een paar weken ge vaarlijke wintersportvacantie boven een rustig plaatsje op haar exportstoeltje met tafeltenniscompe- titie wedstrijden (gelijk heeft ze) en was Mej. Mar tens een paar maal verhinderd. Wel werden nu de dames uit het tweede team er enige malen op afge stuurd maar dat was voor hen in deze hogere klasse haast onbegonnen werk, hoewel zij en wel speciaal Mej. Schoemaker zich dappe'r weerden. In hun eigen vierde klas afdeling sloegen de dames Schoemaker, Stap en Hastman met hun vijfde plaats een zeer behoorlijk figuur, speelden in de beslissende wedstrijden wel eens wat zenuwachtig, maar waren zelfs voor de koplopers in hun afdeling nog een zware concurrent. Het eerste herenteam met Pronk, Stap en een paar maal Dammers meestal viel een speler uit een lager team in wist zich na een slechte eerste helft goed te herstellen en behaalde uit de laatste zeven wedstrijden 4 overwinningen, 1 gelijk spel en 2 nederlagen. Het kwam hiermede nog in de midden moot der tweede klas terecht wat voor de eerste maal in deze klasse niet tegenvalt. Een kampioenschap was bijna door ons tweede herenteam met Thomas, Lakeman en Seger behaald. Tegen de kampioen Ready II werd tweemaal 55 gespeeld. Een dito uitslag tegen no. 3 en een 64 nederlaag geheel onverwacht tegen no. 4 deden ons team echter net iets te kort schieten. De ploeg als geheel is echter zeker sterk genoeg voor de derde klas, terwijl Thomas, indien hij eens wat meer trainde, zeker ook in de tweede klas mee zou kunnen komen. En als we dan het woord training gebruiken, dan denken we onwillekeurig of misschien wel willekeurig aan ons derde herenteam met v. Assen, Duiker en v. Oort- merssen, die zo'n beetje onderaan bengelen in de vierde klas en waarbij we als we deze heren zien spelen weieens de indruk krijgen dat ze na het avondeten met of zonder gymschoenen hard de deur uit zijn gehold met de mededeling: „Jongens, ik ga gauw even een partijtje tafeltennis spelen, maar ben zo direct terug". Van Assen is hier de enige die regelmatig oefent, een goede stijl heeft en het ook de keren, dat hij in het eerste inviel, aardig deed. De beide andere heren hebben helaas erg weinig tijd. Het geheel was echter dit competitieseizoen niet onbevredigend, temeer niet waar we zowel voor de heren- als de damesteams weer een aantal nieuwe aanmeldingen kregen. Aanmeldingen die een gevolg waren van onze jaarlijkse propaganda-avond waarop we ons onderlinge tournooi houden en waarvoor ook nu weer een maximum aan belangstelling bestond. Zestien heren en twaalf dames namen ditmaal deel en vanaf 's middags één uur tot 's avonds half twaalf is er de bewuste Zaterdag aan één stuk getennist. Bij de dames ging de finale tussen Mej. Pastoor en Mej. Martens, waarbij eerstgenoemde zoals verwacht echter niet dan na zware strijd in een 3 games wedstrijd de baas bleef. De derde en vierde prijs gingen naar de Dames Schoemaker en Stap. Bij de heren ging de finale van dit jaarlijkse tournooi voor de derde achtereenvolgende maal tussen Pronk en Stap, waarbij Pronk, evenals vorig jaar na drie games zegevierde. Thomas, die zich in de halve finale tegen Pronk keurig geweerd had, werd derde terwijl Lake man, die er in zijn halve finale tegen Stap ook „in" was, vierde werd. Nieuwe sterren hebben we in de heren Van Manen en v. d. Werf menen te ontdek ken. Eerstgenoemde is inmiddels al een actief lid en kan met oefenen zeker iets bereiken. V. d. Werf heeft momenteel nog niet veel tijd doch is zeker ook rijp voor de groene tafel. Na de wedstrijden hielden de „Shooting Stars" er nog enige uren de gang' in, terwijl de Heer Seger zich een prima balleider toonde. Dan speelden we verder nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Voetbalvereniging D.W.V. Met twee tafels en idem stel schragen geladen in een Heineken wagen trokken we Noordwaarts om in Overijse contreien met ons eerste en tweede Heren team D.W.V. partij te geven. Het resultaat was dat het eerste won met 82 en het tweede verloor met 73. Een en ander leverde ons een groot blik ge vulde koeken en een gezellige avond op. 't Werd wel een latertje, want toen „chauffeur" v. Oortmerssen 't Heinekens „paard" weer aan zou trappen weigerde dit in alle standen. De slinger bracht tenslotte uit komst. Gezien het diep nachtelijk uur werd er bij thuiskomst toch nog wel even geïnformeerd of dit Overijse speellokaal misschien onder de gemeente Den Helder viel. En dan gaan we weer trainen voor de Amsterdamse kampioenschappen, waarvoor we in enkel, dubbel en gemengd dubbel hebben ingeschreven en voor het nieuwe competitie-seizoen dat straks in October weer staat te beginnen. Was dit seizoen ons eerste doel het handhaven in de hogere klassen, volgend seizoen vallen we weer aan en proberen we weer een treedje hoger te komen op de tafeltenniscompetitie-ladder. De heren naar de eerste en derde klas en de dames naar de tweede en derde. Dit kan, mits er intensief wordt geoefend. Cor du Buy, de Nederlandse tafelten niskampioen, zal zich waarschijnlijk vanaf 1 April weer met de training belasten. Dan zal onze slechtste tafel, die vorig jaar reeds voor wedstrijden werd af gekeurd, door een eerste klas wedstrijdtafel worden vervangen. Komen onze dames- en herenleden nu ook veel en serieus trainen? BILJARTEN. Ook onze biljarters zijn weer eens aangetreden en wel voor een wedstrijd tegen een achttal leden van de P.T.T.-personeelsvereniging „Rond de Kiesschijf". Voor deze wedstrijd was de biljartzaal ons door onze zustervereniging H.B.B.-A welwillend ter beschik king gesteld. Het is een prettige en sportieve avond geworden waarbij de telefoonlieden als regel net een tikje sterker waren dan onze biljartvirtuozen. Keizer, Burgers en Walop wonnen voor ons hun partijen, doch de vijf andere gingen verloren zodat het totaal een nederlaag werd. Van onze verliezers willen we nog Ritman memoreren, die een beste avond had doch wiens tegenstander ook wel in bijzondere vorm scheen, gezien het hoge behaalde moyenne in verge lijking met het opgegevene. Overigens hadden we

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1952 | | pagina 10