VACANTIE - moc/elykkecleix^ EEN OPLOSSING, VOOR VELEN DE OPLOSSING In het vorige nummer van dit blad heb ik zo in het algemeen iets geschreven over de vacantie-moge- lijkheden en -moeilijkheden. Het lag in het voorne men van de redactie om mij daarna gelegenheid te geven om eens wat meer te schrijven over de ver schillende vormen van vacantiebesteding. Maar nu is de verschijning van dat eerste nummer zozeer ver laat, dat het weinig zin meer heeft om u te vertellen over de verschillende kamphuizen en bungalowbedrij- ven in ons land of over de zeilscholen e.d. Wanneer u dit blad onder de ogen krijgt zijn alle beschikbare plaatsen allang gereserveerd tot eind Augustus, half September. Toch zou het mij niet verwonderen als er onder de lezers van dit blad nog verschillenden zijn, die nog geen oplossing gevonden hebben voor het vacantie- probleem. Het is nu wel heel mooi om een week of veertien dagen vrij te hebben, maar er komt wat voor kijken om met een gezin met een paar schoolgaande kinderen de boel de boel te laten en er op uit te trekken. Het is in deze tijd al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen en reizen kost geld; niet iedereen heeft familie buiten, die ruimte genoeg heeft om oom en tante en de kinderen een weekje op te nemen. En toch zoudt u de kinderen zo graag een echte vacantie bezorgen. Wel dat kan. Ga kamperen! Een jaar of tien geleden nog zou ik een dergelijk ad vies in een blad als dit niet hebben durven geven. Ik weet 't, ook toen werd er gekampeerd, door duizen den. Maar in 't algemeen vond men 't toch een beetje gek. Er is echter intussen wat veranderd. De ouders, die thans schoolgaande kinderen hebben, hebben in de regel vroeger wel eens gekampeerd met een jeugd organisatie of individueel, misschien ook hebben ze alleen maar jeugdherbergen bezocht, maar in elk ge val vinden ze het kamperen niet meer zo stapelidioot als onze ouders in de jaren van 1925 en daarvoor. En denk nu asjeblieft niet, dat ik u deze raad geef omdat zoals ik zojuist schreef vrijwel alle andere vacantiemogelijkheden reeds lang volgeboekt zijn, of omdat 't zo goedkoop is! Neen, mijn werk brengt mee, dat ik zo van tijd tot tijd gebruik moet maken van nagenoeg allé vormen van toerisme, van luxe-hotel tot kippenhok met strozak, van kampeerwagen tot één persoonstentje, maar steeds weer kom ik tot de con clusie, dat m'n eigen tentje m'n beste home is op mijn tochten. Dat ik daarin alleen geheel mezelf kan zijn en eens volkomen los van deze woelige wereld. Maar bovendien: kamperen is goedkoop en daarom schreef ik ook boven dit artikel „voor velen DE op lossing". De beste manier om te beginnen is er met een oude ervaren kampeerder op uit te trekken. Je krrnt dan in de regel meteen een beetje parasiteren op zijn uit rusting. Maar er zijn helaas niet al te veel van die ouwe rotten, die er voor voelen om hun vacantie hier aan te besteden. Daarom heeft de A.N.W.B. in Ommen kampen ge organiseerd voor hen, die enige practische ervaring willen opdoen. Daar kan men experimenteren met verschillende soorten tenten. Daar zijn alle mogelijke andere kampeerartikelen. Een ieder die aan zo'n kamp deelneemt, krijgt gedurende het kamp z'n tent en hele kampeeruitrusting van de A.N.W.B. Daar zijn ook er varen kampeerders, die tussen de nieuwelingen in kamperen en hen met raad en daad terzijde staan. Wij hebben er gezinnen gehad met tien kinderen, die tevoren nog nooit aan kamperen gedacht had den en sedertdien er enthousiast elke zomer en menig weekend met de hele kinderschaar op uittrekken. Zo dra de peuters de luiers ontgroeid zijn, zijn ze oud genoeg om mee te gaan naar een A.N.W.B.-kamp. En de oudste individuele deelnemer die wij tot nog toe gehad hebben, was dicht tegen de zestig! Dit jaar zijn er vijf kampen op het programma t.w. kamp no. 25 van 27 Juni tot 8 Juli onder leiding van G. van der Weyde 26 11 Juli tot 22 Juli onder leiding van J. R. Laming 27 25 Juli tot 5 Aug. onder leiding van J. C. Ligtvoet 28 8 Aug. tot 19 Aug. onder leiding van G. van der Weyde 29 22 Aug. tot 2 Sept. onder leiding van J. C. Ligtvoet De kampen duren dus 12 dagen en ze kosten 15, per persoon, kinderen jonger dan 16 jaar in gezins verband 10,(individuele deelnemers moeten ouder zijn dan 15 jaar). Ieder kampeerder zorgt gedurende het kamp voor zijn eigen maaltijd en kan die dus zo duur of goedkoop maken als hij zelf wil. Het terrein ligt prachtig aan de Vecht op ongeveer een kilo meter afstand van Ommen. Er is een pracht van een zwemgelegenheid. Op het moment dat ik dit schrijf is er nog in alle kampen wat plaats. Talm echter niet te lang. Denk er tenslotte aan, dat u voor al deze soorten van kamperen in het bezit moet zijn van een geldige kampkaart. Aanvraagformulieren daarvoor kunt u krijgen aan alle A.N.W.B.-kantoren. De kosten kun nen voor niemand een bezwaar zijn: 0,75 voor een gezinskaart of 0,50 voor een individuele kaart. Ze zijn een jaar geldig, maar.... het duurt zeker 14 dagen en in het hoogseizoen meestal zelfs langer na het indienen van de aanvraag voordat u de kaart in huis hebt. Ik hoop, dat u wat aan deze suggesties gehad hebt. De A.N.W.B. is steeds gaarne bereid u nog nadere inlichtingen te verstrekken. Het beste doet u dan aan mij persoonlijk te schrijven onder verwijzing naar dit artikel. Ik beloof u, dat wij u naar beste weten zullen trachten te raden. Van ganser harte wens ik u een goede vacantie. G. VAN DER WEYDE, Chef Aid. Kamperen van de Kon. Ned.Toeristenbond A.N.W.B. Parkstraat 1826, Den Haag.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 9