Vacantie in Amsterdam Rijmelarij AVONDLYCEUM ROTTERDAM <3ScS<§cgcS-^egc^<§C§cfc§oScS^<3ScS<^<!)gcX-cS<3ScS-c§C3ScS<8i Ik blijf dit jaar in Amsterdam. Als er zoveel duizenden van dollars bulkende Ame rikanen, zoveel zuinige Engelsen, zoveel free-entre- prise-Belgen en zoveel langharige, athletische Skan- dinaviërs naar Amsterdam trekken, dan moet die stad toch ook wel wat bieden. En in die lange, onvergete lijke uren van vacantie-voorpret hebben zich inder daad in mijn naarstig plannenmakend brein ongeken de mogelijkheden gekristalliseerd. Ik sta in die vaeantiedagen bijtijds op en maak een morgenwandeling door 't Vondelpark en langs de Stadhouderskade. Ik zal mijn uiterste best doen om dan zo tegen half negen, zo heel toevallig langs het Tweede Weteringplantsoen te slenteren. Ik zal met gepaste meewarigheid mijn collega's van 't kantoor naar binnen zien gaan en mijn hart verwarmen aan hun afgunstige blikken, wanneer ik onbezorgd stad waarts flaneer. Ik zal langs de Vijzelstraat lopen, eindelijk weer eens een serieuze studie maken van de verkeerslichten op de Munt, die ik eigenlijk nog nooit in volle, fascinerende werking heb gezien en dan de Kalverstraat inzwenken. De winkelmeisjes, die de stofdoeken uitslaan aan de winkeldeuren, zal ik minzaam groeten, evenals de vuilnismannen, de melkboeren en de politieagenten. Ik zal minutieus alle etalages bekijken in de Leidsestraat en misschien koop ik wel een boek over de historische schoonheid van Amsterdam. Maar het absolute hoogtepunt van de dag zal zijn, als ik mij neerlaat in een van die rieten stoelen op het terras van Americain op 't Leidseplein. Het is al jarenlang mijn hoogste wens geweest om daar eens te zitten op een doodgewone, doordeweekse dag, als luiaard tussen de luiaards. Ik zal mijn zonne bril opzetten, waarop de kellner mij stellig zal zeg gen: joer koffie zur. Dan zal ik in mijn „thank you" mijn beste Engelse th produceren, maar intussen mijn Hollandse ogen en oren wijd openzetten ter ontsluie ring van het geheim van al die mensen, die al die werkdagen al die uren op al die terrassen zitten te zitten, alsof er geen excellenties Stikker en van den Brink bestonden, die met de opvoering van de arbeids productiviteit opstaan en naar bed gaan. Ik kan natuurlijk niet mijn gehele programma ont vouwen, maar een paar geraffineerde genietingen wil ik u toch nog wel onthullen Ik ga eens een keer als ambteloos burger, dus in een zaak, waar niemand mij als brouwerij-vertegenwoordiger kent, een glaasje bier drinken en dan zal ik pertinent weigeren te pra ten over bier, jenever, de accijns, de drankwet, Lief- tinck en de gang van zaken. Misschien zeg ik wel helemaal niets en bepaal ik mij ertoe, geruisloos voor mezelf te constateren, dat het bier weer best is en dankbaar en stil mijn lippen af te vegen alvorens de kastelein door een beheerst, simpel handgebaar te beduiden nogeens in te schenken. Ik ga ook eens een keer zonder mijn dochter naar de bioscoop om eindelijk weer eens een film te zien voor boven de 18. Ik ga in een rustig middaguurtje een ritje maken met de tram, zittend en niet hangend tegen zwetende mensen; ik ga me laten beduvelen met sigaren of scheermesjes op 't Amstelveld; ik ga mijn haar laten knippen bij een kapper, die er een half uur over doet; ik ga boeken doorsnuffelen in de Oudemanhuispoort; ik ga een rondvaart maken door de havens en in het uiterste geval kan ik ook nog naar de Nachtwacht gaan kijken. Ofschoon ik vrees, dat ik daar, met een dergelijk overladen programma niet meer toe zal kunnen komenvdZ Onderstaande bijdrage is afkomstig van onze 75-jarige gepensionneerde M. H. Romers, oud-fustijker te Amsterdam. Ik haast mij mede 't vat te vullen 't Vat van Heineken's literatuur Zo, dat 't personeel mag smullen Van ernst en luim, en toch niet duur. Gratis zal men kunnen hevelen, Zet de slang maar aan Uw mond- Maar niet zo, dat 't zou benevelen, Drinkt slechts hoofd en hart gezond. 't Vat geeft uit slechts wat het in heeft. Elk die helpt en 't vat zo vult, Zorgt ervoor, dat 't klaar en schuim geeft, Hart en hoofd met vreugd vervult- Brouwers zijn toch fijne proevers? Kijken steeds door 't bierglas heen. 't Zijn geen surrogaten-snoevers Vers, mousserend, dat alleen! Zo zal de vulling moeten wezen Dat 't ons hoofd en hart verheugt Vers voor hen, die 't blad gaan lezen Voor H.B.M. een winst en vreugd. Noot van de Redactie: Vers van 't Vat voelt zich verrijkt Nu het door Romers is geijkt. iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn geweest een middelbare schoolopleiding te volgen en nog gaarne een einddiploma H.B.S. of Gymnasium zouden willen behalen, bestaat daartoe gelegenheid aan het Gem. Avondlyceum in Rotterdam, gevestigd in de H.B.S. 's-Gravendijkwal. Er is een driejarige onderbouw, bestemd voor hen, die alleen lager onderwijs genoten of slechts een paar jaar H.B.S. of een school voor U.L.O. hebben bezocht. Voorts een bovenbouw, bestaande uit een afdeling H.B.S.-A, H.B.S.-B en Gymnasium alpha (H.B.S.-op- leiding driejarig, Gymnasium vierjarig). Tenslotte zijn er cursussen voor het aanvullend Staatsexamen alpha en bèta (Latijn en Grieks) voor bezitters van het einddiploma H.B.S.-A of B. De lessen worden 3 avonden per week gehouden. Het schoolgeld bedraagt 300.per jaar, te betalen in 10 maandelijkse termijnen; indien dit schoolgeld een bezwaar is. kan reductie worden aangevraagd. Alle verdere inlichtingen bij de rector: Dr F. J. Huisman, Bergselaan 23, Rotterdam (tel. 42867).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 5