op eiqen eRf Het Brouwhuis 2 Het brouwhuis of de ziederij is sinds lange tijd de „salon" van iedere brouwerij. Deze afdeling ligt meestal aan de straat en heeft dan grote vensters, die de voorbijgangers uitnodigen een blik te slaan op de grote koperen ketels, voorbeeldig gepoetst, op smetteloze tegels en glimmende kranen. Versierd met luxe uitgevoerde balustraden, lam pen en stemmig glas in* lood, geeft het brouwhuis de welstand aan van de brouwerij. De brouwer bestu deert met trots de gezichten van de binnenkomende bezoekers en is niet verbaasd als deze naar hun hoed of pet grijpen, als traden zij een kerk binnen. Het brouwhuis is traditioneel, zowel in zijn tech nische installatie als in zijn methode van werken. Geen revolutionnaire ideeën hebben de klassieke opzet omver kunnen werpen. Hier spreken ervaren brouwers nog een oude brouwerstaai, niet gestoord door gierende centrifuges, ratelende bottelcollonnes of gedreun van zware wagens met kisten vol flessen- bier. Slechts het vuur onder de ketel is vervangen door een dubbele stoomwand, waarmede men snel 2. Ziederij, onderste silo's Ziederij Rotterdam (foto van Lennep) kan opwarmen onder controle van zelfregistrerende thermometers. Want de temperatuur is belangrijk. De omzettings processen in de gerstkorrel zijn bij het mouten inge luid; zetmeel en eiwitten gingen in oplossing, maar de voltooiing van dit gebeuren wordt volgens een strak plan voltrokken in het brouwhuis. Het mout, dat onder uit grote moutsilo's in automa tische bascules valt (foto 2) wordt door een schroef-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 2