April 1950 - No. 1 HEINEKEN'S PERSONEELSBLAD ERS VAN T YAT Redactie-adres: Heineken's Brouwerij, Amsterdam, Mr K. L. Beyen Heineken's Brouwerij, Rotterdam, R. Vestergaard Vers van 't Vat dat is de leuze! Vers van't Vat dan is hij reuze! Wat hoor ik nog de melodie op deze woorden door mijn hoofd denderen. Ja, zo is het. Vers van het vat is nu eenmaal de manier waarop kenners en zelfs ook zij, die slechts nu en dan een glas bier drinken, het 't liefst hebben en het 't lekkerst vinden. De goe de smaak, gevolg van het gebruik van goede grond stoffen, komt dan het best tot zijn recht, eveneens het mooie lichte schuim en vooral het mooi schuim- houden vertoont zich dart op zijn best. (Dit alles mei alle respect voor flessen- bier.) En nu heb ik zo'n idee dat dit ook toepasselijk zal zijn en dat hoop ik van harte op dit nieuwe blad dat deze naam heeft gekozen. Wanneer de grondstoffen daarbij blijven van een goede kwaliteit en met die grondstoffen bedoel ik jour nalistiek fatsoen, waardigheid in de vorm waarin men zijn gedachten weergeeft, geestigheid, maar van een hoogstaand gehalte, enz. enz. dan is de smaak van het „gebrouwene" al gewaarborgd. Als de geestigheid, wat enigszins met de Dr. H. P. Heineken gist te vergelijken is, zure of zuur-makende of troebeling veroorzakende bestanddelen bevat dan zal de inhoud van de krant de zelfde minder gelukkige eigenschappen gaan vertonen, die het bier in dit geval aankleven. De krant is nu eenmaal voor zijn inhoud, wat een vat voor het bier is. Zij krijgt pas betekenis voor wat zij geestelijk overbrengt van de schrijvers naar de lezers van de brou werij naar de klanten Ik hoop en vertrouw vol ledig dat het blad zich aldus ontwikkelen zal, dan zal „Vers van 't Vat" be waarheid worden en een zeer goede naam blijken te zijn, maar aan hen die de artikelen „brouwen", zou ik, en hiermee wil ik eindigen, duidelijk willen zeggen: „Op U komt het aan!" Mogen wij allen, aan de H.B.M. verbondenen, menig genoeglijk kwartiertje beleven, ter wijl wij de verschillende pennevruchten, „vers van 't vat" genieten. Dr. H. P. Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1950 | | pagina 1