ijL'- Vooruitzichten voor 2013 Overzicht Verslag van de Raad van Bestuur Remuneratiebeleid Jaaroverzicht Overige beslissingen te nemen, wat hun functie ook is en waar ze ook werken. Dankwoord Zoals elk jaar wil ik ook nu weer al mijn collega's overal ter wereld danken voor hun professionaliteit en inzet. We maken onzekere tijden door, maar daar worden we alleen maar vindingrijker van. Het is een voorrecht om met deze dynamische en diverse groep mensen te mogen werken en om leiding te geven aan deze uitzonderlijke onderneming. Bovendien wil ik al onze consumenten bedanken voor hun keuze voor onze merken, onze zakenpartners voor hun voortdurende hulp en alle overige betrokkenen voor hun bijdragen aan onze activiteiten. Jean-Frangois van Boxmeer Voorzitter Raad van Bestuur/CEO Amsterdam, 12 februari 2013 HEINEKEN verwacht aanhoudende omzet- en volumegroei in 2013. De regio's met hogere groei - Afrika, Latijns-Amerika en Azië-Pacifïc - zullen de naar verwachting lagere volumes in Europese markten, als gevolg van aanhoudende economische onzekerheid en bezuinigingsmaatregelen van overheden, meer dan compenseren. In Europa zal HEINEKEN actief mogelijkheden blijven zoeken om positieve prijs- en omzetmix te genereren. Het Heineken® merk zal in 2013 naar verwachting wederom beter presteren dan het internationale premiumsegment en de totale biermarkt, doordat HEINEKEN haar wereldwijde schaalgrootte, superieure merkcampagnes en sterke executie in de markt zal blijven inzetten. De verwachting is dat de aanhoudende groei en de geplande internationale uitrol van de andere wereldwijde premium merken van HEINEKEN (Desperados, Strongbow Gold, Amstel Premium Pilsener en Sol) de omzet- en volumeontwikkeling verder zullen ondersteunen. HEINEKEN verwacht dat de kosten voor marketing en verkoop (beia) als percentage van de omzet min of meer stabiel zullen blijven als gevolg van effectievere marketinguitgaven dankzij wereldwijde schaalvoordelen (2012:12,2 procent). HEINEKEN verwacht een lichte stijging van de inkoopprijzen (exclusief het effect van wisselkoersen). HEINEKEN verwacht nu kostenbesparingen ter waarde van EUR 525 miljoen te realiseren in het kader van het TCM2- programma in de periode 2012-2014 (eerdere verwachting: EUR 500 miljoen). De verwachte besparingen zijn met EUR 25 miljoen naar boven bijgesteld naar aanleiding van de verwachte kosten- synergieën in samenhang met de acquisitie van Asia Pacific Breweries (APB) en Asia Pacific Investment Pte Ltd (APIPL). HEINEKEN verwacht tot eind 2014 nog circa EUR 100 miljoen aan opstartkosten voor GBS (naar schatting zal twee derde van deze kosten in 2013 vallen). HEINEKEN verwacht dat het aantal medewerkers in 2013 autonoom zal dalen als gevolg van de doorlopende initiatieven voor productiviteitsverbetering. HEINEKEN verwacht voor 2013 een effectief belasting-percentage (beia) tussen de 27 procent en 29 procent (2012:26,5 procent). Het hogere belastingpercentage kan voornamelijk worden verklaard door het effect van gunstige regelingen met de fiscus in 2012 en de consolidatie over heel 2013 van APB en APIPL, die een hoger effectief belastingpercentage hebben. HEINEKEN voorspelt een gemiddelde rentevoet van circa 4,5 procent in 2013 (2012:5,4 procent) ten gevolge van lagere couponrentes op in 2012 uitgegeven obligaties. De kasstroom zal naar verwachting sterk blijven, waardoor de netto schuldpositie verder zal dalen. De kapitaal investeringen in materiële vaste activa zullen in 2013 naar schatting EUR 1,5 miljard bedragen (2012: EUR 1,2 miljard), voornamelijk als gevolg van de consolidatie van APB en aanhoudende investeringen in sneller groeiende markten om de verwachte omzet- en volumegroei op te kunnen vangen. In 2013 zal met name worden geïnvesteerd in de vergroting van de brouwcapaciteit, uitbreiding van bestaande productiefaciliteiten en in nieuwe commerciële apparatuur. Hierdoor verwacht HEINEKEN dat de kasconversieratio in 2013 lager dan 100 procent zal zijn. De acquisitie van APB en APIPL zal in het eerste jaar naar verwachting een licht positief effect op de winst per aandeel hebben. Heineken N.V. laaroverzicht 2012 07

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 9