Bericht van de Voorzitter De Verslag van de Raad van Bestuur Ma9'SHEINEKEN Financiële prestaties Voor HEINEKEN was 2012 een enerverend jaar, waarin belangrijke strategische en operationele resultaten werden geboekt onder moeilijke omstandigheden. De omzet en het groep biervolume groeiden met respectievelijk 7,4 procent en 3,4 procent, waardoor ons wereldwijde marktaandeel werd vergroot. Het was bovendien een jaar waarin we onze platforms voor verdere groei opnieuw hebben versterkt. De focus op onze vijf prioriteiten werpt vruchten af. Het Heineken® merk heeft wederom beter gepresteerd dan de totale biermarkt, de rest van onze portfolio en het internationale premiumsegment. De andere merken in onze wereldwijde portfolio, aangevoerd door Desperados, hebben meerdere nieuwe markten betreden. We hebben de investeringen in onze merken voortgezet om winstgevende omzetgroei te bevorderen en we zijn ons blijven richten op verdere verbetering van de efficiëntie in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het Total Cost Management-programma (TCM2) heeftin het eerste jaar EUR 196 miljoen aan besparingen vóór belastingen gegenereerd. Innovatie is van cruciaal belang voor het opbouwen van merken en het bier segment als geheel. In het afgelopen jaar hebben we goede vorderingen geboekt op weg naar een innovatieratio van 6 procent van de omzet, onze doelstelling voor 2020. Mede door de uitrol van producten zoals Radier, een verfrissende mix van bier en natuurlijk vruchtensap, hebben we omzet van bijna EUR 1 miljard (5,3 procent van de totale omzet) gegenereerd uit innovaties die in de laatste drie jaar op de markt zijn gebracht. De herijking van onze geografische spreiding bereikte in november 2012 een nieuw hoogtepunt. Na de acquisitie van Asia Pacific Breweries Ltd (APB) in Singapore genereren opkomende markten op pro forma-basis inmiddels 64 procent van het geconsolideerde biervolume en 59 procent van de EBIT (beia) van de Groep. De verschuiving in de richting van snelgroeiende markten zal een positief effect hebben op de toekomst van ons bedrijf. Acquisitie van Asia Pacific Breweries Ltd (APB) Door de volledige zeggenschap over APB en Asia Pacific Investment Pte Ltd (APIPL) te verkrijgen, hebben we onze concurrentiepositie in een van 's werelds meest veelbelovende regio's versterkt. We verkeren nu in een ideale positie om onze aanwezigheid in een aantal groeimarkten uitte breiden en waarde voor de lange termijn te creëren ten behoeve van onze aandeelhouders. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om onze dank te betuigen aan voorzitter Lee en alle leden van de Raad van Bestuur van Eraser Neave Ltd, die ons bod hebben gesteund en aan hun aandeelhouders hebben aanbevolen. Winnen in andere snelgroeiende markten In 2010 hebben we de bierdivisie van LEMSA in Mexico en Brazilië overgenomen. Nu beginnen we de vruchten te plukken van het harde werk van de teams in beide landen. In Mexico hebben we een sterke volumegroei gegenereerd door succesvolle uitvoering van onze marketing strategie en in Brazilië bevorderen we de groei van het premiumsegment. Afrika ontpopt zich steeds meer tot het meest veelbelovende continent voor groei in het biersegment. In november verwelkomden we meer dan zestig analisten, aandeelhouders en investeerders op een bijeenkomst in Lagos (Nigeria). Hier konden we onze passie voor en ons geloof in dit continent delen en laten zien waarom Afrika zo belangrijk en zo aantrekkelijk is voor ons bedrijf. De dynamische en positieve veranderingen die overal in Afrika plaatsvinden, Links Jean-Franqois van Boxmeer, voorzitter van de Raad van Bestuur/CEO Rechts René Hooft Graafland, lid van de Raad van Bestuur/CFO 04 Heineken N.V. Jaaroverzicht 2012

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 6