Colofon Dit overzicht is een uitgave van Heineken N.V. Heineken N.V. Postbus 28 1000 AA Amsterdam telefoon +31 20 523 92 399 fax+31 20 626 35 03 Exemplaren van het jaarverslag en verdere informatie zijn verkrijgbaar bij de afdeling Global Corporate Relations via www.theEIEINEKENcompany.com Productie en redactie Eleineken N.V. Global Corporate Relations Tekst HEINEKEN Vertaling WH Business Translations, Maartensdijk Fotografie Fred Vergeer (pagina 154) lohn Wildgoose, UK (pagina's 5,8 and 9) The Packshot Company Ltd, UK Thomson Reuters, UK (pagina 158) Heineken Brouwerijen B.V. Grafisch ontwerp en elektronische uitgave Addison, www.addison.co.uk De inhoud van dit overzicht is een vertaling van het Engelstalige origineel. In geval van discrepantie tussen de tekstversies is de Engelstalige versie leidend. Druk Boom van Ketel grafïmedia, Haarlem Bindwerk en distributie Hexspoor, Boxtel Papier Cocoon Silk 300 grams (omslag) Cocoon Silk 135 grams (binnenwerk) Cocoon Silk 115 grams (financiële cijfers) Cocoon Silk wordt gemaakt door een producent met ISO 14001-keurmerk en beschikt over een FSC®-certificaat voor gerecyclede producten. *1 RECYCLED y 1 fj Gemaakt van Tr gerecycled materiaal E.25 FSC® C017363 Dit papier wordt met 100 procent hergebruikte vezels geproduceerd in een chloorvrij proces (Process Chlorine Free). Informatie over HEINEKEN op het internet: www.theHEINEKENcompany.com www.HEINEKEN.com www.enjoyHEINEKENresponsibly.com Toekomstgerichte uitspraken Dit jaaroverzicht bevat toekomstgerichte uitspraken die betrekking hebben op de financiële positie en de resultaten van HEINEKEN. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die worden genoemd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die H EINEKEN niet onder controle heeft en/of niet nauwkeurig kan inschatten, zoals bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de economie, het handelen van andere marktspelers, veranderingen in consumentenvoorkeuren, het vermogen om overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte synergieën te realiseren, de kosten van grondstoffen, schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, veranderingen in belastingtarieven, wijzigingen in de wetgeving, pensioenkosten, het handelen van regulerende instanties en het weer. Deze en andere risicofactoren worden gedetailleerd beschreven in de door HEINEKEN gepubliceerde jaarverslagen. U wordt aangeraden om niet overmatig te vertrouwen op deze toe komstgerichte uitspraken, die uitsluitend relevant zijn op de publicatiedatum van dit jaarverslag. HEINEKEN is geenszins verplicht om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden na dato. Schattingen van marktaandelen in dit jaarverslag zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals gespecialiseerde onderzoeksbureaus, in combinatie met ramingen door het management van HEINEKEN.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 2012 | | pagina 51